Darbības virzieni

Nolikums

  • Organizē Ventspils vides politikas dokumentu un programmu izstrādāšanu un realizēšanu, saskaņojot iedzīvotāju, pašvaldības, valsts un uzņēmēju intereses, sagatavo priekšlikumus dabas resursu nodokļa izmantošanai, pārzina vides aizsardzības prasību ievērošanu, piedalās vides kvalitātes monitoringa organizēšanā un nodrošināšanā, organizatoriski un tehniski nodrošina Vides aizsardzības komisijas darbu.
  • Sagatavo un iesniedz Ventspils pilsētas domei priekšlikumus par vides aizsardzību un dabas resursu lietošanu pilsētas teritorijā. Izvērtē iesniegumus piesārņojošās darbības atļauju saņemšanai un sagatavo priekšlikumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei pirms atļaujas izsniegšanas A un B kategorijas piesārņojošām darbībām, piedalās Valsts vides dienesta kompleksajās inspekcijās potenciāli bīstamajos uzņēmumos un Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja Riska komisijas darbā.
  • Pašvaldības uzdevumā sagatavo pasūtījumus dažādu ar vides aizsardzību saistītu pētījumu veikšanai valsts institūcijām un privātstruktūrām. Organizē darbu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanā un uzturēšanā. Koordinē Pasaules vides izglītības fonda Zilā karoga kustību Ventspilī, sadarbībā ar citām struktūrvienībām organizē vides izglītības pasākumus.
  • Veicot savus uzdevumus, nodaļa sadarbojas ar Valsts vides dienesta Ventspils reģionālo vides pārvaldi, valsts SIA “ Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālo struktūrvienību, nevalstiskajām vides aizsardzības organizācijām.

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Pusdienas pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00

Oficiālā elektroniskā adrese: vide@90000051970 

Vadība

Ilga Zīlniece

Vadītāja

Kontakti

Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601, 57.kabinets (4.stāvs)
E-adrese

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture