Darbības virzieni

Nolikums

Sociālā dienesta uzdevums –  saskaņā ar sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem sniegt Ventspils pašvaldības iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kā arī organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus.

Sociālajā dienestā pēc palīdzības var vērsties ikviens Ventspils pašvaldības iedzīvotājs, kurš nonācis sarežģītā situācijā, kad nepieciešams saņemt sociālo palīdzību vai sociālos pakalpojumus.

Sociālie darbinieki veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām, palīdz tām noteikt, atrisināt vai vismaz mazināt sociālās problēmas, izmantojot personas (ģimenes) resursus un piesaistot citas atbalsta sistēmas.

Sociālā dienesta speciālisti sniedz iedzīvotājiem konsultācijas gan par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa saņemšanas nosacījumiem, gan par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem  un sociālajiem pakalpojumiem.

Ventspils pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt 28 dažādus sociālo pabalstu veidus un 17 dažādus sociālo pakalpojumu veidus.

PABALSTI

SNIEGTIE PAKALPOJUMI

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr. 2 Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību (likumi.lv)

Nr.2 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības (likumi.lv)

Nr.4 Par Ventspils pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem (likumi.lv)

Nr.1 Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ventspilī (likumi.lv)

Nr.6 Par pandusu un pacēlāju ierīkošanu personām ar kustību traucējumiem mājokļa vides pieejamībai (likumi.lv)

Nr.16 Par pabalstu mājokļa īres maksas daļējai kompensēšanai daudzbērnu ģimenēm (likumi.lv)

Nr.5 Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Ventspils valstspilsētas pašvaldībā (likumi.lv)

Darba laiks

Sociālā dienesta (Raiņa ielā 10) darba laiks:

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00

Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00

Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

kases darba laiks:

Sociālā dienesta (Raiņa ielā 10) kases darba laiks:

Otrdienās no 10.00 līdz 15.00

Trešdienās no 10.00 līdz 15.00

Sociālā dienesta (Talsu ielā 39) kases darba laiks:

Ceturtdienās no 10.00 līdz 15.00

Cita informācija

Ventspils Sociālā dienesta rekvizīti:

Reģistrācijas numurs: 90000052533
Bankas rekvizīti:
A/S SWEDBANK Ventspils filiāle
HABA LV 22
LV02HABA0140206330821

Raiņa iela 10 un Talsu iela 39.

Vadība

Una Lapskalna – Alksne

Kontakti

Raiņa iela 10, Ventspils

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture