Darbības virzieni

Nolikums

Sporta pārvaldes darbības galvenie uzdevumi ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu veidošanos un darbību, sevišķu vērību veltot bērnu un jauniešu sporta aktivitāšu nodrošināšanai, veidot pilsētas sporta attīstības stratēģiju, koordinēt un kontrolēt sabiedriskajām un sporta organizācijām, sporta klubiem iedalīto Ventspils pilsētas pašvaldības līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu, koordinēt sporta pasākumus Ventspils pilsētā, organizēt tautas sporta pasākumus iedzīvotājiem, veicināt sporta popularizēšanu plašsaziņas līdzekļos u.c.

Vairāk par sportu Ventspilī – šeit.

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Vadība

Daina Paipala

Vadītāja

Kontakti

Sporta iela 7/9, Ventspils, LV 3601
E-adrese

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture