Piešķir līdzfinansējumu pagalma labiekārtošanai Celtnieku ielā 18, Ventspilī

1

Jau vairāk kā desmit gadus Ventspilī ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek atbalstīta daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana.

Ceturtdien, 13. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu pagalma labiekārtojuma atjaunošanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Celtnieku ielā 18, Ventspilī.

Pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 18, Ventspilī, pārvaldnieka SIA “Pārvaldnieks V” pieteikuma, iekšpagalma labiekārtošanai tika piešķirts pašvaldības līdzfinansējums EUR 6 172,60 apmērā. Labiekārtošanas darbu ietvaros plānots veikt gājēju ietves pārbūvi bruģakmens segumā.

Turpinot uzlabot pilsētvidi, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Komunālā pārvalde” ir noslēgusi arī līgumu, par pašvaldībai piederošā iekšpagalma labiekārtojuma pārbūvi Embūtes ielā 49, Ventspilī, paredzot brauktuves un lietus ūdens kanalizāciju pārbūvi, jauna energoefektīva LED apgaismojuma izbūvi un auto stāvvietu paplašināšanu līdz 20 vietām.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr. 15 pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu daudzstāvu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Līdzfinansējumam var pieteikt šādas aktivitātes:

  • ietvju jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 80% apmērā no izmaksām;
  • brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 50% apmērā izmaksām;
  • apgaismojuma jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana – 75% apmērā no izmaksām;
  • cits piesaistītā zemesgabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana) – 75% apmērā no izmaksām;
  • būvprojekta izstrāde – 50% apmērā no izmaksām;
  • brauktuves, ietves un/vai stāvlaukuma esošā seguma izlases remonts – 80% apmērā no izmaksām;
  • būvuzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām;
  • autoruzraudzības veikšana – 50 % apmērā no izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Sīkāka informācija par iespējām pretendēt un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtošanai pieejama, sazinoties ar p/i „Ventspils Komunālā pārvalde” pa tālruni 63620954.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture