Bruno Jurševica viedoklis par iespējamo Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada apvienošanos- 29.10.2021.

2021.gada 28.oktobra Ventspils domes sēdē visilgākas debates un viedokļu apmaiņa notika jautājumā par iespējamo Ventspils pilsētas un novada apvienošanos 2025.gadā.
Gan gadu iepriekš, gan šobrīd Ventspils domes un novada domes vairākums tam pretojas.

Kādēļ būtu jāapvienojas?
No valstiskā viedokļa, proti, apvienojot pilsētu ar novadu, tiktu pārtraukts nelietderīgi dublētais iestāžu un publiskās infrastruktūras tīkls. Apvienojot valstspilsētas ar tām pieguļošiem novadiem, tiktu veicināta teritoriju attīstība, veidojot vienotu racionālu tīklu izglītības, veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu, ceļu un sabiedriskā transporta infrastruktūrā un citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

No pašvaldību viedokļa – izskatās, ka gan Ventspils domei, gan Ventspils novada domei – katrai “savs krekls ir tuvāks”. Abas domes spītīgi meklē visdažādākos pretargumentus, brīžiem aizejot pat līdz absurdam un tādām demagoģijas “pērlēm”, kā piemēram, apvienošanās rezultātā esot apdraudēts Ventspils pilsētas mērķis kļūt par izglītības, inovāciju, kā arī loģistikas un tranzīta attīstības centru Baltijas jūras reģionā.
Vēl tika minētas novada, lauku iedzīvotāju krasās vēsturiskās atšķirības no tradicionālajiem ventspilniekiem, aizmirstot, ka daudzi (nesaukšu vārdos) domes deputāti un amatpersonas pašas izvēlējušās Ventspils novadu par savu dzīvesvietu un neesmu pamanījis, ka viņi pēkšņi, dzīvojot novadā, būtu kļuvuši par dīvaiņiem.

Ventspils jau izsenis dabiskā ceļā ir kļuvis arī par Ventspils novada centru. Novadnieki apmeklē Ventspils tirgu, slimnīcu, izklaides iestādes, veikalus un pats galvenais – pati novada administrācija atrodas Ventspils pilsētā, ne novadā.

Kā galveno argumentu, kādēļ Ventspils pilsētas un novada domes nevēlas apvienoties, es redzu abu domju, administratīvā aparāta nevēlēšanos zaudēt savas pozīcijas, ietekmi un ieņemamos amatus, jo apvienošanās gadījumā mazāks būs gan kopējais deputātu skaits, gan administratīvais aparāts. Protams liela nozīme ir arī tam, ka gan Ventspils pilsētas pagaidām vadošā politiskā partija “Latvijai un Ventspilij”, tāpat kā novada ZZS un abu politisko spēku satelīts – Nacionālā apvienība, nevēlas zaudēt savas apvienotās līderpozīcijas gan pilsētā, gan novadā, kuras netiek garantētas apvienošanās gadījumā.

Neiztur kritiku arī piesauktais arguments, ka SKDS aptaujas uzrādīja, ka vairākums pilsētas un novada iedzīvotāju ir pret apvienošanos, jo pirms aptaujas abu domju amatpersonas un marketinga speciālisti darija visu, lai ventspilniekiem “uzzīmētu ainu”, kā glābjot novadu, pilsētnieku dzīves līmenis krītas, savukārt lauku iedzīvotājiem, ka nevienu novadnieku vairs neievēlēs par apvienotās administratīvās teritorijas deputātu, kā arī visi komunālie maksājumi kļūs daudz dārgāki… un tml.. Demagoģija ir viltīgu, savtīgu politiķu galvenais ierocis, kas šoreiz tika likts lietā.

Domes sēdē man bija atšķirīgs viedoklis un balsojums no domes vairākuma (LunV + NA). Es uzskatu, ka turpmāko četru gadu laikā mums visiem – Ventspils pilsētas un novada amatpersonām, speciālistiem, arī iedzīvotājiem ir jaspēj vienoties par kopīgi apsaimniekojamu administratīvo teritoriju, jo vairāk vai mazāk to nosaka loģika un politiskā realitāte.

Vienlaikus gan vēlos sagaidīt no VARAM profesionālāku pieeju un plašākas dialoga iespējas ar pašvaldībām, arī iedzīvotājiem, analizējot, izskaidrojot gan apvienošanās ieguvumus, zaudējumus un to novēršanas iespējamos finansējumu avotus.

Vēl ir laiks pārdomātai rīcībai, drosmīgiem un gudriem lēmumiem gan no VARAM, gan mūsu Ventspils un Ventspils novada pašvaldību puses.

29.10.21.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture