Informācija mērniekiem

Valsts ģeodēziskā tīkla un pilnveidotā Vietējā ģeodēziskā tīkla koordinātu un normālo augstumu saraksts Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Valsts ģeodēziskā tīkla un pilnveidotā Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu novietojuma shēma Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā*.

Vietējā ģeodēziskā tīkla apsekošanas kartītes .zip fails

* Piezīme: Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu mērījumu precizitāti, shēmā ir norādīta teritorija, kurā mērījumi veicami izmantojot vietējo ģeodēzisko tīklu.

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu augstuma informācija tiek uzmērīta un attēlota Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 2000,5 (LAS-2000.5).

Vēsturiskos ADTI datus pašvaldības izsniedz Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmā (BAS-77).

Augstuma atzīmēm, kuras mērnieks nevar iegūt atkārtoti (pazemes inženierkomunikāciju augstuma atzīmes, kuras iegūtas kā izpildmērījumi), piemēro augstuma koeficentu +9 cm lai īstenotu augstumu transformāciju no BAS-77 uz LAS-2000.5 un nodrošinātu aktuālo datu saderību un precizitāti.

Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijā par vietējo ģeodēzisko tīklu un ADTI datu uzturēšanas atbildīgais darbinieks:

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas

programmēšanas inženieris Zintis Kociņš

tālr. 63601167

e-pasts: [email protected].

Z.Kociņa prombūtnes laikā:

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas

Teritoriālplānošanas un zemes ierīcības dienesta vadītājs Kaspars Siņicins

tālr. 63601171

e-pasts: [email protected].

Ventspils pilsētas domes 25.01.2013. saistošie noteikumi Nr.4 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ventspils pilsētā”

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture