Plāno izbūvēt Kāpu promenādi Ventspilī

1

Ceturtdien, 18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome, lai pilnveidotu Ventspils publisko infrastruktūru, pieņēma lēmumu atbalstīt Ventspils Komunālās pārvaldes sagatavotā projekta  “Baltijas jūras piekrastes infrastruktūras pilnveidošana un vides pieejamības uzlabošana Kāpu promenādē” (turpmāk Projekts) iesniegšanu Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda projektu iesniegumu atlasei.

Projekts paredz nodrošināt kāpu krasta aizsargjoslas dabas vērtību saglabāšanu, piekļuvi Baltijas jūras piekrastes pludmales zonai, izbūvējot Kāpu promenādē cietā seguma piebrauktuvi, gājēju celiņu/veloceliņu un tādējādi organizējot gājēju un velobraucēju plūsmu, uzlabot glābšanas dienestu piekļuvi Baltijas jūras krasta daļai un mazināt antropogēno slodzi šajā pludmales kāpu zonas posmā.

Projekta īstenošana būs liels ieguvums visiem Ventspils Zilā karoga pludmales un Jūrmalas parka apmeklētājiem, kuru ik gadu apmeklē tūkstošiem ventspilnieku un pilsētas viesu.

Kāpu promenāde ved uz vairākām pludmales laipām – 5., 6. un 7. laipu. 2019. gada vasarā no pludmales volejbola stadiona pāri kāpai 160 m garumā un 1,2 m platumā tika izbūvēta pludmales 5. laipa, un pāri kāpai līdz sērfotāju zonai 80 m garumā un 1,2 m platumā pludmales 6. laipa.

Blakus Kāpu promenādei atrodas arī plašais un labiekārtotais Jūrmalas parks, kur uzstādīti āra trenažieri un kas piedāvā atpūtas un pastaigu vietas svaigā gaisā visai ģimenei. Cauri parkam vijas dažādas taciņas un veloceliņi, ko iemīļojuši aktīvās atpūtas cienītāji – skrējēji, nūjotāji, velobraucēji. Tajā ir ierīkotas divas īpašas takas: 730m garā Enkuru taka ar 35 dažāda tipa enkuriem un 240m garā Džungļu taka, kur bērni var pārbaudīt sevi veiklībā un izturībā.

Lai īstenotu Projekta ieceri, ir plānots piesaistīt Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (turpmāk – EJZAF) finansējumu: projekta kopējās izmaksas ir 670 000 EUR. Plānotais EJZAF finansējums ir 585 000 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām. Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums ir 65 000 EUR jeb 10% no attiecināmajām izmaksām. Projekta kopējās plānotās neattiecināmās izmaksas ir 20 000 EUR. Projektu plānots īstenot no 2024. gada septembra līdz 2025. gada jūnijam.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture