25.09.2017.

Projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/003

Projekta “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” (Projekts) mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgus kultūras un dabas mantojuma objektus Ziemeļkurzemē, vienlaicīgi radot priekšnoteikumus tūrisma plūsmu pieaugumam Ziemeļkurzemē.

Projekta ietvaros tiks:

(1) Izbūvēta jauna, daudzfunkcionāla Piejūras brīvdabas muzeja (PBM) administratīvā ēka;
(2) Izveidota publiskā infrastruktūra Ventspilī, Dienvidrietumu (VPDR) rajonā dabas teritori-jā;
(3) Labiekārtots Jūrkalnes dabas un atpūtas parks (JDAP), t.sk. izveidota dabas koncertzāle “Vējturu nams”;
(4) Izbūvēts gājēju un velosipēdu celiņš lībiešu kultūrtelpas un dabas objektu sasniedzamības uzlabošanai;
(5) Pārbūvēts trošu tilts pār Irbes upi lībiešu krasta Lielirbes ciema savienošanai un lībiešu kultūrtelpas sasniedzamības uzlabošanai velotūristiem un kājāmgājējiem;
(6) Atjaunota Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīca (JSJRKB) un labiekārtota tai pieguļošā teritorija;
(7) Pārbūvēts Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Dundagas pils (DP);
(8) Iekārtota un aprīkota ēka “Pastnieki” Kolkā daudzfunkcionāla centra – “Lībiešu saieta nams” izveidei.
Projekta ieviešanas rezultātā tiks nodrošināta investīciju ilgtspēja un radīta pozitīva ietekme uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomisko potenciālu.

Sasniedzamie uzraudzības rādītāji:

(1) Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita pieaugums 32 019 apmeklējumi 2023. gadā;
(2) Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits – 6;
(3) Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos – 12.
(4) Radītas jaunas darba vietas – 10.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido 5 294 117,65 EUR, no kurām 4 500 000,00 EUR jeb 85 % plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), t.sk. snieguma rezerves EUR 274 500 apmērā. Projekta īstenošanas termiņš ir no 2017. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture