Par Zinātnes centra “VIZIUM” izveidi Ventspilī

ZIC pamatdarbības jomas:

 • Zinātnes centra tematiskās ekspozīcijas
 • Digitālo kompetenču interešu izglītība
 • Izglītojamo un pedagogu digitālo kompetenču attīstība
 • Karjeras izglītība un profesionālo kompetenču izveide

Galvenās izglītības programmas:

 • Dabas zinātnes
 • Viedās tehnoloģijas
 • Fizika un matemātika
 • Ģeogrāfija un pasaule
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 • Cilvēka pašizpēte

Mērķa grupas:

 • Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi
 • Pamatskolu, vidusskolu, tehnikumu audzēkņi
 • Studenti
 • Pedagogi
 • Sabiedrība – ģimenes, seniori, tūristi u.c.

Aprīkojums:

 • vairāk kā 80 interaktīvu eksponātu – Zinātnes centra eksponāti ir izvēlēti, lai tie bērniem un jauniešiem jau no mazotnes radītu interesi par datorzinātnēm un dabas zinātnēm, un veicinātu lielāku izpratni par fizikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju attīstību procesiem dabā. Eksponāti būs gan izglītojoši, gan interaktīvi un tie tiks iekļauti izglītības un mācību programmās kā svarīga sastāvdaļa tematu apguvē.
 • izglītojošā funkcija – eksponāti tiks iekļauti izglītības programmās kā būtiska apmācību daļa.

Plānotie pasākumi mērķa grupu sasniegšanai:

 • IKT un STEM jomas izglītības un mācību programmu izstrāde skolēniem, īpaši tehnoloģiju, dabaszinātņu un inženierzinātņu jomā;
 • Izglītības un mācību programmas skolotājiem par to, kā attīstīt skolas vidē tādas vērtības, kā zinātkāre, inovācijas un uzņēmējdarbība, kā arī IKT un STEM priekšmetu apmācība, lai palielinātu viņu zināšanas, prasmes un kompetenci kopumā;
 • Tehniski radošās darbnīcas un semināru programmas;
 • Prototipēšanas laboratorijas skolēniem ar tematiskajām darbnīcām IKT un STEM jomās – mācību procesa padarīšana daudzveidīgāka, pievienojot arvien vairāk praktisku darbu veikšanu ar iekārtām, lai radītu reālu produktu;
 • Laboratorijas darbi un zinātnes šovu programmas;
 • Skolēnu, bērnu un ģimeņu darbnīcas un ārpus telpu aktivitātes, Ģimenes skolas izveide, lai veicinātu bērnu un vecāku kopāmācīšanos un kopādarbošanos;
 • Eksponātu pielietojums sasaistē ar izglītības programmām IKT un STEM jomu popularizēšanā;
 • Praktiskās darbnīcas, ārpusskolas pasākumi, zinātniskās nometnes IKT, STEM, uzņēmējdarbības un inovāciju popularizēšanai, nodrošinot arī nepieciešamos izejmateriālus.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī” ietvaros, Projekta numurs: NFI//IC/VIAA/2020/1.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture