Realizē projektu “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība”

1

Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.

AVIS

Ir izstrādāts un saskaņots AVIS 2.kārtas arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts un sagatavots darba uzdevums AVIS 2.kārtas 1.laidiena programmatūras izstrādei, lai attīstītu PIKTAPS 2 projekta īstenošanas gaitā izstrādāto AVIS centralizēto platformu.

Portāls www.latvija.lv

Sagatavots un 02.07.2021 izsludināts iepirkums “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” (atkārtoti izsludināts 18.11.2021.). Izsludinātā iepirkuma ietvaros plānota portāla www.latvija.lv attīstība.

VPVKAC

Ir izstrādāts un saskaņots VPVKAC programmnodrošinājuma arhitektūras un tehniskās specifikācijas dokumenta komplekts. Tiek gatavots iepirkums VPVKAC programmnodrošinājuma papildinājumiem, lai turpinātu PIKTAPS 2 projektā uzsākto klientu apkalpošanas procesu un VPVKAC pamatdarbības procesu pilnveidošanu.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture