Sākta Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023. – 2030. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana

1

Nolūkā veicināt Ventspils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstību un mazinātu klimata pārmaiņas, tiek izstrādāta Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023. – 2030. gadam 1. redakcija, un ceturtdien, 25. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu to nodot publiskajai apspriešanai, kas ilgs no 2023. gada 2. līdz 26. jūnijam.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns 2023. – 2030. gadam ir vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ventspils valstspilsētas enerģētikas un klimata politikas mērķus, rīcības virzienus un pasākumus turpmākajiem astoņiem gadiem.

Ar iepriekš minēto dokumentu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” un portālā ĢeoLatvija.lv. Savukārt, dokuments drukātā formātā ir pieejams Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija”, Jūras ielā 36, Ventspilī, (1. stāvā pie dežuranta) iestādes darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus par Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023. – 2030. gadam 1. redakciju iespējams iesniegt:

  • izmantojot portālu www.latvija.lv;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected];
  • sūtot pa pastu: Ventspils valstspilsētas pašvaldībai, Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601;
  • atstājot pastkastītē Ventspils valstspilsētas pašvaldības 1. stāva foajē, Jūras ielā 36, Ventspilī.

Lai pieteiktos attālinātām vai klātienes konsultācijām par Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2023. – 2030.gadam 1. redakciju, aicinām vērsties Ventspils domes administrācijas Ekonomikas un iepirkumu nodaļā, zvanot pa tālruni 63601192 vai 63601108.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns tiek izstrādāts pamatojoties uz Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Ventspils valstspilsētas pašvaldības Rīcības plānā  noteikto pasākumu V-7-5-1 “Plānošanas dokumenta izstrāde ilgtspējīgas enerģētikas sektora attīstības veicināšanai un klimata pārmaiņu mazināšanai” un Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 137 “Par Ventspils pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022. – 2030. gadam izstrādes uzsākšanu”.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture