Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Īss apraksts

Sertificēta mērnieka sagatavotā izpilduzmērījuma plāna iesniegšana izskatīšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk – APN) un reģistrācijai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē pēc ēku, būvju un inženierbūvju izbūves pabeigšanas un uzmērīšanas.

Saņēmēji

Fiziska vai juridiska persona, kura veic izpilduzmērījumus – sertificēts mērnieks vai komersants, kas nodarbina vismaz vienu sertificētu mērnieku, vai tā pilnvarota persona.

Cita informācija

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils domes administrācija"

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture