Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.

Saņēmēji

Fiziska persona

Pabalsts tiek piešķirts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē vai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.

Termiņš

Iesniegums pabalstam tiek izskatīts desmit darba dienu laikā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr.4 noteiktajā kārtībā.

Brīdinājums

Dzīvokļa pabalsts netiek maksāts par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasniegušie bērni.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture