Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir skolēns (-i), kurš mācās vispārējās izglītības iestādē Ventspils pilsētā vai Ventspils novadā.

Saņēmēji

Fiziska persona

Skolēni no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

Termiņš

Pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts tikai par to periodu, kad ģimenei ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Pēc iesnieguma saņemšanas ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā sociālā darba speciālists pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2023. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” noteiktajā kārtībā

Atgādinājums

Pabalsts brīvpusdienām tiek piešķirts par periodu, kad ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Brīdinājums

Izglītojamam, kura mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijā, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, brīvpusdienas piešķir ar attiecīgās izglītības iestādes direktora rīkojumu. Piešķirtais pabalsts izglītojamā brīvpusdienām tiek pārskaitīts ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture