Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

Īss apraksts

Ventspils Sociālais dienests sniedz materiālu atbalstu talantīgiem jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuri apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības, vai augstākās izglītības programmu Ventspilī vai ārpus Ventspils valstspilsētas administratīvās teritorijas.

Saņēmēji

Fiziska persona

Jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kuru mājsaimniecībām atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuri atbilst vienai no šīm prasībām: apgūst profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu pilna laika studijās un semestra vidējā aritmētiskā atzīme nav zemāka par 6,5 ballēm; apgūst augstākās izglītības programmu pilna laika studijās un vidējā svērtā atzīme sesijā nav zemāka par 6,5 ballēm.

Termiņš

Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc iesnieguma saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru, vai arī atteikumu piešķirt pabalstu. Pabalstu izmaksā 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 13.04.2023. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību” noteiktajā kārtībā

Atgādinājums

Personai, kas pretendē uz pabalstu, viena mēneša laikā pēc sesijas vai semestra rezultātu apstiprināšanas, Sociālajā dienestā jāiesniedz izglītības iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina sesijas vai semestra rezultātus

Brīdinājums

Pabalstu var saņemt divas reizes gadā pēc ziemas un pavasara sesijas vai semestra beigām.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sociālais dienests"

[email protected] Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

Plašāka informācija

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture