Tiks organizētas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles

1

Arī šogad Ventspils valstpilsētas pašvaldība rīkos rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles. Tas ir saistīts ar to, ka Ventspils valstspilsētas pašvaldībā saņemtie pieteikumi zveju rīku limitiem 2024. gadam pārsniedz piešķirto zvejas rīku limitu skaitu, lai apmierinātu zvejnieku gan juridisko, gan fizisko personu pieprasījumus. Šajā situācijā, lai nodrošinātu optimālu zvejas rīku limitu sadalījumu, Zvejniecības likuma 11. panta sestā daļa nosaka, ka var tikt organizēta zvejas tiesību nomas izsole.

Slēgtās izsoles norises vieta un laiks: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija” (2. stāva sēžu zālē), Jūras ielā 36, Ventspilī, 2023. gada 14. decembrī, plkst. 09:00 (pieteikšanās līdz 2023. gada 13. decembra plkst. 09:00). Saskaņā ar Zvejniecības likuma 11. panta septīto daļu, slēgtajā izsolē varēs piedalīties komercsabiedrība vai individuālais komersants, kas darbojas Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir saistīts ar komerciālo zveju vai nodarbojas ar zivju resursu atražošanu un pavairošanu, kā arī pildījis iepriekš noslēgtā līguma nosacījumus un ievērojis zvejas regulējošos noteikumus.

Atklātās izsoles norises vieta un laiks: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Ventspils domes administrācija” (2. stāva sēžu zālē), Jūras ielā 36, Ventspilī, 2023. gada 21. decembrī, plkst. 09:00 (pieteikšanās līdz 2023. gada 20. decembra plkst. 09:00). Atklātajā izsolē visiem pretendentiem tiek plānots izsolīt zvejas rīku limitus rūpnieciskajai (pašpatēriņa) zvejas tiesību nomai, kurus neizsolīs slēgtajā izsolē, zvejai Baltijas jūras Ventspils valstspilsētas pašvaldības piekrastes ūdeņos 2024. gadā.

Lai reģistrētos slēgtajai izsolei vai atklātajai izsolei, izsoles dalībniekam Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” darba laikā (pirmdiena: 8:00 – 18:00, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena: 8:00 – 17:00, piektdiena: 8:00 – 16:00) ir jāiesniedz pieteikums (nolikuma 4. pielikums ), atstājot to Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” 1. stāva pastkastē vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā, nosūtot pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai Ventspils valstspilsētas pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adrese).

Ar izsoļu nolikumu un zvejas rīku daudzumu iespējams iepazīties šeit. Piecu darba dienu laikā pēc slēgtās izsoles norises Ventspils portālā tiks publicēta informācija par zvejas rīku limitiem, kuri tiks izsolīti atklātajā izsolē.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture