ŪDEKA aicina ievērot skaitītāju verifikācijas termiņus

1

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”aicina sekot līdzi dzīvokļos esošo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas datumam jeb derīguma termiņam.

Nepieciešamību veikt ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”. Mehānisko skaitītāju verifikācija jāveic vismaz reizi četros gados. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka informācija par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas datumu ir pieejama gan ikmēneša rēķinā, gan Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv, gan arī verifikācijas aktā. Tuvojoties verifikācijas termiņam, klienti saņem arī atgādinājuma vēstuli. Gadījumos, kad verifikācijas termiņš tomēr ir nokavēts, turpmāk ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiek ņemti vērā. Šādā gadījumā jārēķinās, ka klientam tiks piemērota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda konkrētajā aprēķina periodā būs radusies.

Ko darīt, ja skaitītāja verifikācijas termiņš tuvojas beigām?

Tuvojoties skaitītāju verifikācijas termiņam, dzīvokļa īpašniekam nepieciešams izvēlēties pakalpojumu sniedzēju, kurš veiks skaitītāju verificēšanu, un savlaicīgi pieteikt šo pakalpojumu, lai iekļautos termiņos. Ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu un nomaiņu Ventspilī veic gan pašvaldības SIA “ŪDEKA”, gan vairāki citi komersanti. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” piedāvā gan skaitītāju uzstādīšanu, gan nomaiņu pēc verifikācijas. Jāņem vērā, ka izvēloties citu pakalpojuma sniedzēju, par to nepieciešams informēt ūdenssaimniecības uzņēmumu, iesniedzot  attiecīgā pakalpojuma sniedzēja sastādīto aktu par skaitītāju verificēšanu. Lai saņemtu pašvaldības SIA “ŪDEKA” sniegtos ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņas pakalpojumus, kā arī jautājumu gadījumā, aicinām zvanīt pa tālruni 63607285 vai rakstīt uz e-pastu: [email protected]. Tāpat pakalpojumu iespējams pieteikt, ierodoties personīgi Ūdensmērītāju daļā, Talsu ielā 65, Ventspilī.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture