Ventspilī atklāta ģimeniskai videi pietuvināta mājvieta

1

Piektdien, 6. oktobrī, atklāja ģimeniskai videi pietuvināta mājvieta Skroderu ielā 13/13A, Ventspilī, kur dzīvos 12 bērni, kuri līdz šim mitinājās Ventspils Sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 2019. gadā uzsāka projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošona Ventspils pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – projekts), lai nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem iespēju augt un dzīvot pēc iespējas ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos un mājoklī, kas līdzinās  ģimenes mājoklim. Tas nozīmē, ka audzinātāju vadībā bērniem ikdiena norisināsies kā ģimenē – tiks gatavots ēdiens, veikta dzīvokļa uzkopšana, pildīti mājas darbi skolai, atbilstoši budžetam plānoti tēriņi, tāpat bērni dosies uz skolu un interešu pulciņiem. Šādi tiks attīstītas bērnu spējas darboties un gatavība patstāvīgai dzīvei. Bērni no aprūpes nama “Selga” uz jauno mājvietu Skroderu ielā 13/13A pārcēlās jau 1.oktobrī.

Ēka Skroderu ielā 13/13A, Ventspilī, kā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vieta, tika izraudzīta tādēļ, ka tās tuvumā atrodas gan valsts, gan pašvaldības iestādes, pirmsskolas un vispārējās izglītības, interešu izglītības iestādes, kultūras un sporta infrastruktūra. Turklāt ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Vecpilsētas teritorijā, un, realizējot projektu, tiek nodrošināta arī vecpilsētas ēkas un apkārtējās vides atjaunošana.

Ēkas pārbūvei 2022. gada 20. maijā tika noslēgts būvniecības līgums ar būvuzņēmēju SIA “Warss+”, kā arī būvuzraudzības līgums ar SIA “Būves birojs” un autoruzraudzības līgums ar SIA “Ozola&Bula, arhitektu birojs” par projekta “Ēku pārbūve Skroderu ielā 13 un 13A, Ventspilī” īstenošanu.

Turklāt projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā” ietvaros 2019. gadā sāka pārbūvēt ēku Kuldīgas ielā 4, radot jaunu dienas centru ar 373 m2 lielu platību, kas uz 10 gadiem tika nodots bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš””, un tiek veicināta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu pieejamību Ventspils bērniem, jauniešiem un pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām. Dienas aprūpes centra “Cimdiņš” pakalpojumus saņem vairāk nekā 100 personas dienā..

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām un citiem jaunumiem Ventspils valstspilsētas iedzīvotāji var saņemt Ventspils Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, tālr. 63601210 vai Ventspils Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, tālr. 63663001, kā arī pašvaldības mājas lapā https://www.ventspils.lv un Ventspils Sociālā dienesta mājas lapā https://labklajiba.ventspils.lv un sociālo tīklu “Facebook” lapā.

67

Autors: Ventspils hronikas arhīvs


1 comment

  1. visraksts

    visraksts, 06. oktobris 2023 - 17:40

    Jau virsrakstā gramatikas kļūdas.


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture