Ventspils Digitālais centrs, atskatoties uz paveikto, nosvin 20 gadu jubileju

1

Vai 20 gadu ir daudz? Kā uz to skatās. Vēsturei tas tāds nieks vien ir, bet ikviena cilvēka dzīvē – daudz, ļoti daudz. Pirms vairāk kā 20 gadiem Ventspils domes vadība nolēma, ka ir nepieciešama plānveidīga informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešana un attīstība pašvaldībā, tāpēc tika uzsākta pilsētai vēl nebijuša apjoma digitalizācijas projekta “e-Ventspils” realizācija, kas rezultējās arī ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Digitālais centrs” dibināšanu.

Lai gan vairumam Ventspils un Latvijas iedzīvotāju Ventspils Digitālais centrs asociējas ar tehnoloģiju nodarbībām un darbnīcām bērniem, pieaugušo apmācību kursiem, publisko zonu jeb bezmaksas piekļuvi datoriem, internetam un citiem biroja pakalpojumiem un nu jau arī zinātnes centru VIZIUM, ir arī otra puse, kas nav tik acīmredzama, bet jūtama ikviena iedzīvotāja ikdienas gaitās – Digitālais centrs jau 20 gadus ir atbildīgs par Ventspils valstspilsētas IKT infrastruktūras attīstību un uzturēšanu.

Kopš 2000. gada, kad Ventspils valstspilsētas pašvaldība izstrādāja IKT attīstības stratēģiju, ir ieguldīts liels darbs, kas ir rezultējies ar daudziem veiksmīgiem projektiem, apbalvojumiem un vērā ņemamiem sasniegumiem Digitālā centra un pilsētas attīstībā.

Kā nozīmīgu pamatu Digitālā centra dibināšanai var minēt projektu “e-Ventspils”, kā ietvaros tika veikta biznesa procesu analīze, pilsētas portāla un dokumentu pārvaldības sistēmas izstrāde, vienotas datortīklu un serveru sistēmas izstrāde, specifisko aplikāciju un vienotas finanšu pārvaldības sistēmas izveide, iedzīvotāju un darbinieku apmācības. Līdz šai dienai Ventspils ir vienīgā pašvaldība valstī, kas ir apzinājusi un ar IKT metodēm optimizējusi ne tikai domes administrācijas, bet arī visu iestāžu visus biznesa procesus. Savukārt 2003. – 2005. gadā realizētais projekts “Avanti” sniedza iespēju izstrādāt tehnoloģijas,  kas nodrošināja vieglāku informācijas pieejamību cilvēkiem ar vājām datorprasmēm.

Kad pirmie soļi bija sperti, apzinoties IKT jomas nozīmīgumu pilsētas attīstībā, 2003. gada 24. februārī Ventspils pilsētas dome nolemj dibināt pašvaldības iestādi “Ventspils Digitālais centrs”, par direktoru ieceļot Egonu Spalānu, savukārt 1. aprīlī Digitālais centrs saņem Valsts ieņēmuma dienesta reģistrācijas apliecību, kas arī kļūst par Digitālā centra oficiālo dzimšanas dienu! Jaunajai iestādei tiek uzticēts turpināt iesākto darbu, sekmējot informācijas sabiedrības attīstību Ventspilī.

Lai pienācīgi strādātu pie uzticēto uzdevumu realizācijas, kabinets domes ēkā kļūst par šauru, tāpēc, piesaistot pašvaldības, valsts un Eiropas finansējumu, tiek renovēta bijusī Ventspils muzeja ēka Akmeņu ielā 3, kas 2005. gada 6. augustā kļūst par valstī pirmo vietu, kur iedzīvotāji bez maksas var izmantot datorus, biroja programmatūru un piekļuvi interneta resursiem.

Kopš iestādes dibināšanas, Digitālā centra komanda gadu no gada strādā pie uzticēto uzdevumu īstenošanas, jaunu mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas. Tiek veikti pašvaldības darbinieku, pedagogu un iedzīvotāju digitālo kompetenču pilnveides pasākumi, kā arī meklētas visdažādākās iespējas radīt jaunajai paaudzei interesi par lietderīgu tehnoloģiju pielietošanu, īstenojot interešu izglītību, piedāvājot dažādus tehnoloģiju konkursus un pasākumus.

Ne brīdi nav apstājies darbs pie dažādu finansējumu piesaistes – realizēta virkne nacionāla un Eiropas līmeņa projektu, kuru ietvaros tiek likti pamati vienotas informāciju un komunikāciju infrastruktūras attīstībai pilsētā. Darbu uzsāk arī Lietotāju atbalsta dienests, kas sniedz savus pakalpojumus visām Latvijas bibliotēkām, Ventspils pašvaldības iestādēm un skolām, savulaik arī visām Latvijas skolām.

Digitālā centra pārziņā ir arī pilsētas optiskais datu pārraides tīkls, kopš 2009. gada pieslēdzot tam visas pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, izglītības un kultūras iestādes. Optiskais datu pārraides tīkls sasniedz 100Gbit/s lielu datu pārraides ātrumu, kas pašlaik ir ātrākais pilsētas līmeņa datortīkls Baltijas valstīs. 2010. gadā tiek uzsākta arī Ventspils publiskā bezvadu interneta tīkla izveide – šobrīd Ventspils Digitālais centrs nodrošina bezmaksas brīvpieejas WiFi tīklu pilsētā ar jau vairāk kā 700 bāzes stacijām, aptverot populārākos pilsētas apskates un tūrisma objektus, kā arī visas pašvaldības un izglītības iestādes, tai skaitā skolas un bērnudārzus.

2013. gadā Digitālais centrs organizē Ventspils pilsētas pašvaldības IKT nozares stratēģijas 2014. – 2020. gadam izstrādi. Tās ietvaros Digitālais centrs izveido IKT nozares klasteri, koordinē mūžizglītības attīstību pilsētā, tā sekmējot cilvēkkapitāla piesaisti atbilstoši IKT nozares vajadzībām un rosinot bērnu un jauniešu vēlmes darboties IKT jomā. Stratēģijas ietvaros 2016. gadā tiek izsludināts arī pirmais Ventspils IKT pilotprojektu konkurss.

Savukārt 2015. gadā tiek izstrādāta Rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās, kura ietvaros tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības Ventspils pedagogiem, bezmaksas Tehnoloģiju nodarbības Ventspils skolēniem, kā arī tiek organizēts starptautisks konkurss skolēniem radošā tehnoloģiju pielietošanā “Ventspils IT izaicinājums”.

Digitālais centrs savā darbības laikā ir sniedzis ieguldījumu arī Latvijas IKT infrastruktūras attīstībā. 2015. gadā  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Digitālais centrs izstrādā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības sistēmu. Pašlaik valstī darbojas 83 klientu apkalpošanas centri, nodrošinot dažādu valsts un pašvaldību dienestu pakalpojumu pieejamību 55 novados.

2019. gadā Zinātnes un inovāciju centra attīstība tiek nodota Digitālajam centram, kā rezultātā 2022. gada 18. jūnijā tiek atklāts Ventspils zinātnes centrs VIZIUM, kura uzdevums ir ar ekspozīcijas, radošo darbnīcu un zinātnes šovu palīdzību izglītot bērnus un jauniešus par STEM – zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku.

Tāpat 2022. gadā tiek atklāts arī Digitālās transformācijas centrs, kas paplašina Ventspils Digitālā centra jau esošo piedāvājumu, sniedzot iespēju iedzīvotājiem apgūt profesionālas zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk konkurētu darba tirgū.

Nevar neatzīmēt, ka liela nozīme Ventspils Digitālā centra attīstības ceļā ir bijusi dažādu vērienīgu projektu realizēšanai, piemēram, Jauno uzņēmumu biznesa inkubators Ventspilī, “Inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs”, “Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai”, “Multimediju un interaktīvās televīzijas izmantošana izglītības un apmācību kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai”, “Eiropiešu digitālo prasmju veicināšana”, “Radiosakaru sistēmas izveide Ventspils pilsētā”, “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” u.c.

Šo gadu laikā Ventspils Digitālais centrs ir izstrādājis un uztur dažādas valsts un pašvaldības mēroga digitālos rīkus – sistēmu atbalstadienests.lv Lietotāju atbalsta dienesta pieteikumu apstrādei un kontrolei, Ventspils domes sanāksmju vadības sistēmu, dokumentu vadības sistēmu vadība.lv, valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centru sistēmu pakalpojumucentri.lv, bezmaksas e-adreses pārlūku pārvaldība.lv un citus.

Novērtējot padarīto un sasniegto, Ventspils Digitālais centrs var lepoties arī ar dažādiem apbalvojumiem – “Platīna pele” 2007. un 2019. gadā, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas atzinība, kā arī “Latvijas e-indekss” balva 2017., 2019. un 2021. gadā.

Ventspils Digitālais centrs pateicas visiem esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, kā arī ikvienai iesaistītajai personai un iestādei, kas ir pielikusi savu roku Digitālā centra attīstības sekmēšanai!

Nozīmīgi notikumi 20 gadu laikā ir bijuši gana daudz, tāpēc aicinām ikvienu noskatīties Ventspils Digitālā centra jubilejas video: ŠEIT


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture