Ventspils Digitālais centrs veicinās publiskā un privātā sektora sadarbību

1

Ceturtdien, 16. martā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma atbalstīt Ventspils Digitālā centra projekta “A-TALENT” realizāciju.

Viens no Ventspils Digitālā centra galvenajiem darbības virzieniem ir nodrošināt pieeju tehnoloģijām Ventspils iedzīvotājiem un uzņēmējiem, tai skaitā iedrošinot apgūt jaunas ar tehnoloģijām saistītas zināšanas.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt aktivitāšu plānu, lai izveidotu publiskā un privātā sektora partnerību, kas ietver valsts pārvaldi, uzņēmumus, universitātes, izglītības iestādes, pētniecības un inovāciju nozares pārstāvjus, kultūras un radošās nozares pārstāvjus, pakalpojumu sniedzējus, kā aliansi ar mērķi pilsētai piesaistīt un noturēt talantīgus cilvēkus, piemēram, kvalificētus speciālistus, absolventus, jauniešus, jaunos uzņēmējus, pētniekus videi draudzīgajā un digitālajā sektorā.

Projekta galvenais partneris ir – “LAG Molise”, kas ir publisko tiesību iestāde, kuru veido 59 pašvaldības un daudzas privātās profesionālās asociācijas ar mērķi attīstīt nomaļās Itālijas teritorijas Molīzes reģionā.

Plānotais projekta kopējais finansējums 480 000 EUR, no tā Ventspils Digitālā centra projekta daļa – 80 000 EUR, t.sk. 80% ERAF finansējums – 64 000 EUR, 10% Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums – 8000 EUR un 10% valsts budžeta finansējums – 10 000 EUR. Projekts tiks īstenots Interreg URBACT IV starpreģionu sadarbības programmas  2021. – 2027. gadam projektu konkursa aktivitātes “Rīcības plānošanas tīkli” ietvaros. Projekta īstenošanas periods no 2023. gada jūnija līdz 2025. gada decembrim (30 mēneši).


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture