Ventspils Dzimtsarakstu nodaļā novembrī reģistrēti 19 jaundzimušie

1

Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā 2023.gada novembrī reģistrēti 19 jaundzimušie, noslēgtas 3 laulības un sastādīti 52 miršanas reģistri.

Novembrī reģistrēti 19 jaundzimušie, t.sk. 13 – zēni un 6 – meitenes, tie visi dzimuši Ventspilī. Astoņiem bērniem tika noteikta paternitāte, t.i., bērna vecāki nav precējušies, un viens bērns reģistrēts bez ziņām par tēvu. Pirmie bērni ģimenē ir 8, otrie – 6, trešie – 4 un 1 – ceturtais. Ventspilī dzīvesvieta tika deklarēta 15 jaundzimušajiem un 4 jaundzimušajiem dzīvesvieta deklarēta Ventspils novadā.

Novembrī reģistrētas 3 laulības – visas laulību reģistrācijas ceremonijas notika Dzimtsarakstu nodaļas Laulību zālē. Vienā jaunlaulāto pārī abi laulātie laulībā stājās pirmo reizi, un divos pārējos – pirmo reizi precējās tikai viens no laulātajiem. Līgavu vecums bijis: 32 gadi – jaunākajai un 42 – vecākajai; līgavaiņu vecums: 33 gadi – jaunākajam un 42 – vecākajam.

No 52 novembrī reģistrētām mirušajām personām, 29 – sievietes un 23 – vīrieši. Vecumā no 34 līdz 49 gadiem bija 4 no mirušajām personām, 3 personas vecumā no 51 līdz 60 gadiem, 8 personas vecumā no 61 līdz 70 gadiem; 12 – vecumā no 71 līdz 80 gadiem, 23 – vecumā no 81 līdz 90 gadiem un 2 – vecumā no 91 līdz 95 gadiem. Ventspilī pēdējā dzīvesvieta bijusi 42 personām, 5 – pēdējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Ventspils novadā un 5 – citās pašvaldībās.

Ventspils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā novembrī saņemti 6 uzvārda maiņas iesniegumi (5 sievietes un 1 vīrietis). Uzvārda maiņas iemesli bija vēlēšanās iegūt savu dzimto vai dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā, kā arī vēlme iegūt laulātā uzvārdu.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture