Ventspils valstspilsētas pašvaldība pieņem lēmumu veikt aizņēmumu pamatsummu maksājumu samazinājumu 2024. gadā

1

Ceturtdien, 8. februārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma samazināt 2024.gada plānoto aizdevumu pamatsummu maksājumus ar Valsts kasi noslēgtajiem aizdevuma līgumiem, nepagarinot kopējos aizdevuma termiņus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldība investīciju projektu realizācijai nepieciešamības gadījumā piesaista Valsts kases pieejamos kredītlīdzekļus, kuriem tiek noteikta atbilstoša procentu likme. Aizdevuma procentu likmi veido Valsts kases noteiktā fiksētā procentu likmes daļa un 12 mēnešu EURIBOR likme. EURIBOR likme ir vidējā īstermiņa likme, kuru ietekmē Eiropas Centrālā banka.

Pēc 2022.gada 24.februāra, kad Krievija veica vispārēju militāru iebrukumu Ukrainā, ir vērojamas būtiskas izmaiņas ekonomikā, t.sk. vērojams straujš EURIBOR likmes kāpums. Lai gan šobrīd ir vērojams neliels EURIBOR likmes samazinājums, šī likme vēljoprojām ir augsta: 2022. gada 01. janvārī 12 mēnešu EURIBOR likme bija -0,499%, bet šobrīd 12 mēnešu EURIBOR likme ir 3,596% apmērā. Savukārt Valsts kases 10 gadu fiksētā procentu likme ir 1,125%, tādējādi piesaistot jaunus aizdevumus, aizdevuma procentu likme būs ap 4,73%, bet līdz 2022. gadam aizdevumu kopējā procentu likme bija 0,25%.

Ņemot vērā noslēgtos aizdevuma līgumus, Ventspils valstspilsētas pašvaldības uzņemtās saistības šobrīd 2024.gadam tiek plānotas 5,64% apmērā no 2024.gadā plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem un šīs saistības vēl jo projām ir zemākās starp valstspilsētu pašvaldību saistībām gan šobrīd, gan turpmākajos gados.

Ņemot vērā būtisko procentu likmju kāpumu, likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” ir iekļauts 38. pants, kas paredz pašvaldībām samazināt 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023. gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024. gada aizdevuma procentu kopsummu, attiecīgi precizējot aizdevuma atmaksas grafiku.

Lai sabalansētu Ventspils pašvaldības 2024.gada budžeta projektu, 2024.gadā tiek pārceltas 41 kredītlīgumu pamatsummu atmaksas. Veicot pamatsummu pārcelšanu, 2024. gada Ventspils valstspilsētas pašvaldības saistības samazinātos kopumā par 0,58%. Savukārt 2025., 2026. un 2027.gadu saistības palielinātos par 0,09%, 2028. gadā saistības palielinātos par 0,08%, 2029.gadā palielinātos par 0,07% un 2030.gadā saistības palielinātos par 0,06%.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture