Aktualizē saistošos noteikumus par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Ventspilī

1

Ceturtdien, 18. aprīlī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Ventspils pilsētā”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti specializētie tūristu transportlīdzekļi, apstiprināti to kustības maršruti un nodrošināta specializēto tūristu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontrole, kā arī specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanas nosacījumus.

Arī līdz šim specializēto tūristu transportlīdzekļu lietošanas kārtību noteica pašvaldības saistošie noteikumi – Ventspils valstspilsētas domes 2018. gada 8. jūnija saistošie noteikumi Nr. 5 “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ventspils pilsētā”, kas šobrīd ir aktualizēti ņemot vērā jauno Pašvaldību likumu, kas stājās spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Arī turpmāk komersanti Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs vizināt Ventspils iedzīvotājus un viesus ar specializētiem tūristu transportlīdzekļiem komersanta izvēlētajos un saskaņotajos maršrutos.

Detalizētākas informācijas saņemšanai lūdzam vērsties Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumā nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī, 4. stāvā, 64. kabinetā, tālrunis: 63601191, e-pasta adrese: [email protected].


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture