Apstiprināts Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027. gadam

1

Lai nodrošinātu ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanu, tika izstrādāts Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023. – 2027.gadam, kas apstiprināts ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdē.

Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027.gadam izstrādes mērķis ir saistīts ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam, kurš ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojumu Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam”, noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija noteikumiem Nr.301 “Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem”, Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģions ietver sešas pašvaldības: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ventspils valstspilsētas pašvaldību, Kuldīgas novada pašvaldību (Alsungas pagasts, Ēdoles pagasts, Gudenieku pagasts, Īvandes pagasts, Kabiles pagasts, Kuldīgas pilsēta, Kurmāles pagasts, Laidu pagasts, Padures pagasts, Pelču pagasts, Rendas pagasts, Rumbas pagasts,  Snēpeles pagasts, Turlavas pagasts, Vārmes pagasts), Talsu novada pašvaldību, Tukuma novada pašvaldību un Ventspils novada pašvaldību.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu, līdz 2024.gada 30.jūnijam atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izveido atkritumu apsaimniekošanas reģionālos centrus. Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā plānoti divi atkritumu apsaimniekošanas reģionālie centri:

  1. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs uz sadzīves atkritumu poligona “Janvāri” bāzes;
  2. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais centrs uz sadzīves atkritumu poligona “Pentuļi” bāzes.

Saskaņā ar Ziemeļkurzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2023.-2027.gadam, atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra darbību pārrauga pašvaldības, kas ir Atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra dalībnieces un ir tam deleģējušas funkcijas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Atkritumu apsaimniekošanas reģionālie centri īsteno pasākumus atkritumu apsaimniekošanas sektorā un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanā atbilstoši deleģējumam.

Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023.-2027.gadam izstrādes ietvaros tika nodrošināta sabiedrības, organizāciju, institūciju informēšana un viedokļu uzklausīšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanā un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ar iepriekš minēto dokumentu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv sadaļā “Pilsētas pārvalde – Publiskie dokumenti – Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un programma” un portālā ĢeoLatvija.lv.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture