Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās

Organizācija: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”

Īss apraksts

Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.

Ielu tirdzniecība Iesniegumu iesniedz fiziska persona vai komersants. Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, tad Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa par to paziņo dokumentu iesniedzējam. Ielu tirdzniecība ir atļauta no rūpnieciski ražotām tirdzniecības vitrīnām un kioskiem. Iesniegumam jāpievieno novietnes plāns un vizuālais veidols (piemēram, kioska fotogrāfija). Lai sakārtotu un veidotu stilistiski vienotu pilsētvides tēlu Ventspils valstspilsētas pašvaldība ir izstrādājusi četrus dažāda tipa tirdzniecības kiosku tehniskos projektus. Tirdzniecības kiosku izgatavošanu, stingri vadoties pēc to tehniskajiem projektiem, nodrošina iesniedzējs.  

1. variants

2. variants

3. variants

4. variants

Lai saņemtu atļauju iesniedzējs samaksā pašvaldības nodevu Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Finanšu nodaļā vai ar pārskaitījumu bankā. Pēc pašvaldības nodevas nomaksas Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Ekonomikas un iepirkumu nodaļa izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, kurā norādīta tirdzniecības vieta un atļaujas darbības laiks.

IESNIEGUMS –  ielu tirdzniecībai.

Saņēmēji

1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un vēlas pārdot preces. 2. Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.

Termiņš

Pēc nepieciešamo dokumentu un saskaņojumu saņemšanas, ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta 5 (piecu) darba dienu laikā.

Cita informācija

Pārsūdzības iespējas

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” vadītājam Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Personai, kura vēlas veikt ielu tirdzniecību Ventspils valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir pienākums saņemt tirdzniecības atļauju. Tirdzniecības atļauja tiek izsniegta tikai pēc tirdzniecības nodevas samaksas.

Brīdinājums

Par tirgošanos bez ielu tirdzniecības atļaujas var sodīt administratīvā kārtā saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 15.07.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā”.

Uzziņas par pakalpojumu

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija”

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture