Jautājums, kas uzdots zvanot uz “Karstais telefons”

Jautājums uzdots: Jautājums, kas uzdots zvanot uz "Karstais telefons" 07. decembris

Šobrīd tiek pabalsti Ziemassvētkiem, kā arī pilsētā ir citi pabalsti, kuri galvenokārt tiek piešķirti trūcīgiem iedzīvotājiem un invalīdiem. Kā notiek pabalstu piešķiršanas kārtība un vai pabalstus var saņemt visi invalīdi?


 • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

  Atbilde: Ventspils valstspilsētas pašvaldība 07. decembris

  Atbild Ventspils Sociālais dienests:
  Ventspils pašvaldībā pieejamie pabalsti personām ar invaliditāti.
  Pabalsts aprūpei mājās. Šo ikmēneša pabalstu var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst nosacījumiem:
  • kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438,00 eiro mēnesī;
  • kuri veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi pilnībā vai daļēji aprūpēt;
  • kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku
  Pabalsta apmērs:
  •ja persona sevi daļēji aprūpē – 42,00 eiro mēnesī;
  •ja persona nevar sevi aprūpēt – 60,00 eiro mēnesī.
  Pabalsts nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai.
  Ikmēneša pabalsts uz vienu gadu personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai.
  Var saņemt atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojošas personas ar invaliditāti, kuri atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:
  1. ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 495,00 eiro mēnesī;
  2. dzīvesvieta ir deklarēta un persona pastāvīgi dzīvo nekustamajā īpašumā, kuram nepieciešama piegulošās teritorijas kopšana;
  3. neviens no mājsaimniecības veselības stāvokļa dēļ nespēj kopt nekustamajam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo teritoriju;
  4. nevienam no mājsaimniecības nav Civillikumā noteikto apgādnieku.
  Piešķirtā pabalsta summa tiek pārskaitīta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Sociālais dienests ir noslēdzis līgumu par personas nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu, atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldībā noteiktajām prasībām.
  Pabalsts daļējai izdevumu segšanai braukšanai pilsētas maršrutu autobusos. Tiek piešķirts:
  •nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas) – 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršruta autobusos;
  •nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošām 3. grupas personām ar invaliditāti, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 438,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas) un kuri vecāki par 80 gadiem – 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos.
  Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai.
  Šo pabalstu tiesīgi saņemt pensionāri un personas ar invaliditāti un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kuru pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas) – divas reizes gadā:
  •gada pirmajā pusē – martā/aprīlī – 29,00 eiro apmērā;
  •gada otrajā pusē – decembrī – 43,00 eiro apmērā.
  Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai. Vienu reizi gadā pensionāri un personas ar invaliditāti, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, var saņemt pabalstu zobu ārstēšanas un zobu protezēšanas izdevumu kompensēšanai kopsummā ne vairāk kā 55,00 eiro gadā.
  Pabalsts pacienta iemaksu daļējai kompensēšanai.
  Pieteikties pabalstam var tās mājsaimniecības, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri un/vai personas ar invaliditāti, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 438,00 eiro mēnesī.
  Pabalsts pensionāriem un personām ar invaliditāti (nestrādājošām) medikamentu un medicīnas ierīču iegādei.
  Pabalsts 36,00 eiro gadā paredzēts medikamentu un medicīnas ierīču iegādei, ja pensijas apmērs mēnesī nepārsniedz 495,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).
  Mājokļa pabalsts.
  Atbalsts mājsaimniecībai ar zemiem ienākumiem, kurās izdevumi par mājokli lielāki par ienākumiem vai tie pilnībā nesedz izdevumus par mājokli.

0 komentārs

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture