Jau piecpadsmito gadu Ventspilī ar pašvaldības līdzfinansējumu tiek atbalstīta dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšana

1

Pašvaldība 2023. gadā atvēlējusi līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai desmit mājām, šim mērķim kopumā piešķirot 2 974 EUR, savukārt laika periodā no 2008. līdz 2022. gadam minēto pasākumu veikšanai 283 daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piešķirts līdzfinansējums vairāk nekā 171 tūkst. EUR apmērā.

Ceturtdien, 25. maijā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu 275 EUR apmērā energoaudita veikšanai dzīvojamajai mājai Lielajā prospektā 55, Ventspilī.

Arī citu Ventspils daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki aicināti izmantot iespēju iegūt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts:

  • 50% apmērā no daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 356,00 EUR;
  • 20% apmērā no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 0,43 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • 10% apmērā no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture