Notiks izsole par apbūves tiesībām uz zemes gabala Tērauda ielā 40, Ventspilī izveidoto zemes vienību

1

Pirmdien, 22. aprīlī plkst.14:00 Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) telpās Užavas ielā 8, Ventspilī notiks mutiska izsole ar augšupejošu soli par apbūves tiesībām uz zemes gabalā Tērauda ielā 40, Ventspilī izveidoto zemes vienību 15`086 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 2700 019 0019 8001. Izsoles uzvarētājs iegūs zemes gabala apbūves tiesības uz 30 gadiem, un zemes gabalu varēs izmantot (apbūvēt) makšķerēšanas un laivošanas infrastruktūras izveidei (uz apbūves tiesības pamata varēs ierosināt tikai vienstāva, bez mansarda stāva, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecību, kas tieši pakārtota makšķerēšanas un laivošanas funkcijas nodrošināšanai), saglabājot esošo ūdens resursu bioloģiskās vides daudzveidību.

Izsoles dalībnieku pieteikšanās un reģistrācija ir līdz 2024. gada 16. aprīlim plkst.10:00, iesniedzot pieteikumu Pārvaldē, Užavas ielā 8, 3.stāvā, darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumus var iesniegt Pārvaldei personīgi, nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē, izmantojot kurjerpastu, vai elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisku parakstu apliecinātu Izsoles noteikumos 4. punktā minētos dokumentus, vienlaicīgi sūtot tos uz e-pastiem: [email protected] un [email protected]., vai arī uz Pārvaldes oficiālo elektronisko adresi: 90000088935.

Dalībnieku reģistrācija tiek veikta hronoloģiskā secībā un tā tiek uzsākta nākamajā darba dienā pēc paziņojuma publicēšanas Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv un Pārvaldes sociālā tīmekļa vietnes lapā www.facebook.com.

Dalībniekiem pirms izsoles līdz reģistrācijas beigu termiņam (16.04.2024. plkst.10:00) jāiemaksā nodrošinājuma nauda 220 EUR, ieskaitot to Pārvaldes kontā: Nr. LV45RIKO0000082964753, SWIFT RIKOLV2X, AS Luminor Bank, ar norādi “Izsole – Zeme Tērauda 40”.

Izsolē var piedalīties visi pretendenti, kuri iesnieguši pieteikumu un nepieciešamos dokumentus Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā, kārtībā un iemaksājuši noteikto nodrošinājuma naudu.

Sīkāk ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties https://www.ventspils.lv/izsoles/.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture