Ventspils karogs

Pilsētas karoga izveidošana saistāma ar ģerboņa vēsturi. Pēc vēsturiskā ģerboņa  atjaunošanas – 1989.gada 29.martā, kad ar Ventspils pilsētas tautas deputātu padomes lēmumu pilsēta atguva 1925.gadā apstiprināto ģerboņa formu, radās nepieciešamība izveidot arī pilsētas karogu.

Ventspils ir viena no retajām Latvijas pilsētām, kura 20.gs. 90to gadu gaitā, iekļaujoties kopīgajā pašvaldību tendencē paralēli ģerboņiem radīt arī karogu, kā tā pamatmotīvu izvēlas krustu. Krusts karogos plaši izplatīts Baltijas jūras reģionā (piemēram, Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas valsts karogos), un tā simbolika saistīta ar  Eiropas kristīgo civilizāciju, tā izmantošana pilsētas karogā atspoguļo pilsētas vēsturi un Ventspils kā reģiona ostas pilsētas nozīmīgumu.

Ventspils pilsētas karoga metu, ko izstrādāja mākslinieks Andris Norītis un vēsturniece Ingrīda Štrumfa, 1993. gada 10. martā akceptēja Heraldikas komisija un tā paša gada 25. martā apstiprināja Ventspils pilsētas tautas deputātu padomes valde.

Ventspils pilsētas karoga svinīga iesvētīšana notika 1997.gada 20. martā.

Apstiprinātais Ventspils pilsētas karogs ir balts, tā balto lauku vertikāli un horizontāli šķērso purpursarkanas joslas, veidojot krustu. Krustpunktā izvietots pilsētas ģerbonis, kura lielums ir 3/5 no karoga platuma, un tā labā mala piekļaujas karoga centram. Vertikālā josla karogā izvietota pret ģerboņa centru, horizontālā – sadala karogu divās vienādās daļās. Joslu platums ir 1/5 no karoga platuma. Karoga platuma un garuma attiecība ir 1:1,7.

Ventspils pilsētas karoga lietošanas kārtību nosaka Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februārī pieņemtie saistošie noteikumi“Par Ventspils pilsētas simboliku”.

Pilsētas svētku gājiens, 2019

Ventspils pilsētas karoga attēla grafiskos failus iespējams lejupielādēt šeit.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture