Ventspils logo

Ventspils pilsēta ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas savā darbībā plaši pielieto pilsētmārketingu. 2000. gadā tika izstrādāta pirmā Ventspils pilsētas mārketinga programma un pilsētas identitātes nostiprināšanai tika  radīta jauna grafiska zīme – Ventspils pilsētas logotips.

Ventspils pilsētas logotips ir apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 2000. gada 26. jūnija lēmumu “Par Ventspils pilsētas logo” un kopš 2002. gada 20. septembra reģistrēts Valsts preču zīmju reģistrā. 

Ventspils logotips ietver sevī trīs simboliskus aspektus: vēsturiskais – pils, mūžīgais – jūra, dinamiskais – ar otu veidotais uzraksts Ventspils. Individuālais rokraksts tiešā veidā ilustrē pilsētas neatkārtojamo raksturu. Grafiski logotips ir veidots brīvs, draudzīgs, atvērts un dinamisks. Krāsu salikums raksturo sauli un pilsētu pie jūras – tas ir populārs un uzmanību piesaistošs.

Ventspils pilsētas logotipa izstrādē, ko koordinēja Ventspils attīstības aģentūra, piedalījās vairāki mākslinieki, un darbu vadīja reklāmas aģentūra Brand Sellers DDB Baltic. Vienlaicīgi tika izstrādāts arī pilsētas zīmola apraksts. Izvēlētā grafiskā simbola autors ir mākslinieks Arnis Grinbergs.

Ventspils pilsētas logotipa lietošanas kārtību nosaka Ventspils pilsētas domes 2018. gada 16. februārī pieņemtie saistošie noteikumi “Par Ventspils pilsētas simboliku”.

Ventspils pilsētas logotipa grafiskos failus iespējams lejupielādēt šeit.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture