Darbības virzieni

Nolikums – ŠEIT.

Grozījums Juridiskās nodaļas nolikums – ŠEIT.

Nodrošināt juridisko atbalstu un tiesiski konsultatīvo apkalpošanu Ventspils valstspilsētas pašvaldības domei, Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils domes administrācija” un citām pašvaldības iestādēm un institūcijām, kurām nav sava juridiskā dienesta ar pašvaldības darbību saistītos jautājumos.

Savas funkcijas ietvaros Juridiskā nodaļa:

– sniedz konsultācijas un atzinumus tiesību normu piemērošanas jautājumos;

– izskata Juridiskajai nodaļai iesniegtos tiesību aktu projektus, kā arī saskaņā ar attiecīgu uzdevumu izstrādā tos;

– atbilstoši uzdevumam sagatavo atbildes projektus uz personu iesniegumiem vai piedalās to izskatīšanā;

– seko izmaiņām pašvaldības pamatdarbību regulējošos normatīvajos aktos, nepieciešamības gadījumā sagatavojot priekšlikumus un viedokli par to, kā arī sniedz atbalstu pašvaldības institūcijām viedokļa sagatavošanā par izmaiņām nozaru normatīvajos aktos;

– atbilstoši uzdevumam sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, pašvaldību pārstāvošām biedrībām par normatīvo aktu pilnveidošanas vai izstrādes jautājumiem, kas skar pašvaldību;

– veic pašvaldības Administratīvās komisijas un Likumības komisijas organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu, nodrošina pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildei nepieciešamos pasākumus;

– plāno, koordinē un organizē pašvaldībā personas datu aizsardzības pasākumus;

– sniedz konsultatīvo atbalstu pašvaldības iestāžu darbiniekiem sankciju jomā;

– nodrošina pašvaldības (kā prasītāja, atbildētāja vai trešās personas) pārstāvību tiesās vai sniedz priekšlikumus par citu pārstāvi;

– veic citus pienākumus atbilstoši pašvaldības domes lēmumiem, pašvaldības izpilddirektora un Ventspils domes administrācijas vadītāja rīkojumiem vai pilnvarojumam.

Darba laiks

Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 līdz 13.00

Vadība

Ineta Vašuka

Vadītāja

Kontakti

Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601, 60.kabinets (4.stāvs)
E-adrese

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture