Piecās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veiks energoefektivitātes pasākumus

1

Ceturtdien, 18. augustā, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma piešķirt līdzfinansējumu energoaudita veikšanai četrām dzīvojamajām mājām un renovācijas darbu veikšanai vienai dzīvojamajai mājai Ventspils pilsētā.

Līdzfinansējums energoaudita veikšanai piešķirts māju Rindas ielā 36, Saules ielā 108, Inženieru ielā 58 un Talsu ielā 58 īpašniekiem, kopā 1393 EUR apmērā, savukārt līdzfinansējums renovācijas darbu veikšanai 2044,12 EUR apmērā piešķirts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielajā Dzirnavu ielā 19 īpašniekiem. 

Pašvaldība 2022. gadā jau līdzfinansējusi energoaudita veikšanu divām mājām, šim mērķim kopumā piešķirot 604 EUR, savukārt laika periodā no 2008. līdz 2022. gadam minēto pasākumu veikšanai 271 dzīvokļa dzīvojamai mājai piešķirts līdzfinansējums vairāk nekā 162 tūkst. EUR apmērā.

Arī citu Ventspils daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki aicināti izmantot iespēju iegūt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8 paredz, ka līdzfinansējums tiek piešķirts:

  • 50% apmērā no daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 356,00 EUR;
  • 20% apmērā no tehniskā projekta izstrādāšanas vai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk kā 0,43 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru;
  • 10% apmērā no renovācijas projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 10,00 EUR uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.

0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture