Projekta “Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas” aktualitātes pēcieviešanas periodā

1

Pēc Projekta «Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas» (turpmāk tekstā – Projekts) ieviešanas perioda pagājis jau vairāk kā pusgads.

Piesaistot 5 miljonus Eiropas Reģionālā fonda finansējuma (turpmāk tekstā – ERAF), 3 gadu garumā, no 2018. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. Oktobrim, Ventspilī un Valmierā tika īstenotas dažādas pilsētu attīstībai būtiskas inovācijas jaunu darba vietu radīšanai, izglītības piedāvājuma pilnveidei, talantu un investīciju piesaistei.

Laika posmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 12. maijam norisinājās Projekta gala audits, kura ietvaros tika veikta ERAF līdzekļu izlietojuma pārbaude un sakritība ar sākotnēji paredzēto plānu, un iekārtu atbilstību prasībām. Audits ir veiksmīgi noslēdzies ar pozitīviem rezultātiem.

Projektā iesaistīto partneru aktualitātes, ieguvumi un ilgtspēja Projekta aktivitātēm pēc to ieviešanas perioda:

Ventspils Tehnikums uzsver, ka lielākais ieguvums Projektā ir izveidotā modernā 3D klase un digitālo izglītības tehnoloģiju ieviešana mācību procesā, ar kuru palīdzību tagad tie spēj ļoti inovatīvā un modernā veidā sniegt izglītojamajiem gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas. Taču tā ir tikai viena daļa, jo arī citi Projekta rezultāti, piemēram, inovatīvi un mūsdienīgi mārketinga rīki (360 grādu tūre, digitālais ekrāns u.c.) izglītojamo piesaistei, turpina dzīvot savu dzīvi pēc Projekta beigām.

Valmieras novada pašvaldība apgalvo, ka ievērojama ir spēcīgā sadarbība ar uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām, kura turpinās līdz šim, nodrošinot jauniešiem darba vietas Valmieras novada rīkotajā “Vasaras nodarbinātības pasākumā”. Tās mērķis iepazīstināt jauniešus ar darba tirgus iespējām un darba organizācijas formām, lai atvieglotu karjeras izvēli.

Papildus tiek turpinātas Projekta laikā īstenotās “Valmieras novada projektu konkursa vasaras nometnes”, kuras sniedz iespēju jauniešiem pilnveidot un stiprināt savas interešu izglītības prasmes, izprast sevi gūstot gan atziņas, gan iemācoties risināt radušās problēmsituācijas.

Projekta īstenošana uzsvēra lielo nozīmi bērna izaugsmes veicināšanā, kas saistīta ar individuālajām konsultācijām, kuru laikā jauniešiem tika sniegta iespēja izzināt savas izglītības spējas, lai kļūtu par konkurētspējīgu darba tirgū. Raugoties pēctecīgi, tiek plānota vienota pieeja Valmieras novada izglītības iestādēs, kas nodrošinās karjeras konsultanta pieejamību jauniešiem.

Valmieras attīstības aģentūra lepojas, ka 17. februārī laikraksta “Financial Times” izdevums “fDi Intelligence” paziņoja 2022./2023. gada starptautiskā Eiropas nākotnes pilsētu un reģionu reitinga rezultātus. Valmieras novads Eiropas mikropilsētu kategorijā ieguvis augstāko rezultātu – pirmo vietu. Valmieras novadam izcilo rezultātu izdevies uzrādīt, pateicoties NEXTGEN projekta ietvaros izstrādātajai industriālo teritoriju attīstības un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģijai un tajā iekļautajai aprites ekonomikas un zaļo industriālo parku pieejai, kā arī izaugsmes rādītājiem, ko palīdzējuši sasniegt Valmieras uzņēmēji un darba devēji.

Micro city koncepts tiek paplašināts arī kultūras kontekstā, Valmierai kandidējot fināla kārtā uz Eiropas Kultūras Galvaspilsētas godu 2027.gadā.

Daudzas no projektā aizsāktajām iniciatīvām, tiek veiksmīgi turpinātas. Valmieras koprades darbnīca DARE attīstās un piedāvā saistošus pasākumus un aktivitātes, lai vēl vairāk paplašinātu vietējo meikeru kopienu un veidotos jaunas darba vietas. Karjeras materiālu digitālais resurss tiek lietots karjeras pedagogu konsultantu ikdienas darbā.

Vidzemes Augstskola, lai pilnveidotu studiju procesu, Projekta laikā ieviesa jaunas, nākamās paaudzes mārketinga un studiju procesa pieejas – studentu iesaiste digitālā mārketinga satura radīšanā un aktīvās mācīšanās procesa (ALC) integrēšana studiju procesā. Tāpat Projekta laikā pilnveidota IT studiju programma.

Ventspils valstpilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs” uzsver, ka Projekta ietvaros izstrādātajai  EdTech galerijai ir nozīmīga loma izglītības pakalpojumu attīstībā bērniem, jauniešiem, skolotājiem un pieaugušajiem. Ar izveidoto 8 eksponātu palīdzību tiks attīstīti STEM virzieni vispārējā un interešu izglītībā caur digitālo prasmju veicināšanu un izglītības tehnoloģiju (EdTech) izmantošanu. Sasaistē ar eksponātiem izstrādātās mācību programmas nodrošinās iespēju interesantā veidā gūt jaunas zināšanas atbilstoši 21. gs. un darba tirgus prasībām, t.sk. par perspektīvām digitālajām prasmēm (virtuālās realitātes, 3D tehnoloģijas u.c.).

Izveidotā ekspozīcija savu aktualitāti nezaudēs arī nākotnē, jo tās saturu ar laiku iespējams attīstīt un papildināt, tā nodrošinot arvien jaunu piedāvājumu EdTech galerijas apmeklētājiem.

Valmieras tehnikums Projekta ietvaros ir ieviesis jaunu izglītības tehnoloģiju (3D virtuālā ala), kā arī iegādājies robotikas aprīkojumu, kas palīdz radošā veidā radīt jauniešos interesi izglītību STEM jomā. Papildus tam, Valmieras tehnikumā īstenotā zīmola un vizuālās identitātes veicina profesionālās izglītības pievilcību kopumā. 

SIA IntelliTech  kopā ar pārējiem partneriem, kas izveidoja Valmieras MakerSpace, ir izveidojis lielisku darba vidi jaunu ideju realizēšanai dzīvē. Pēc pandēmijas ir atsākusies cilvēku apmeklētība, kas liecina par ieinteresētību un šādas vietas nepieciešamību Valmierā.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks uzsver, ka projekta ietvaros izveidotie pakalpojumi un digitālie rīki gan izglītības jomā, gan uzņēmējdarbības atbalstam veiksmīgi darbojas arī pēc projekta noslēguma. Projekta laikā izstrādātie risinājumi ir lielisks pamats uzņēmējdarbības atbalstam gan pārkvalifikācijas, gan prototipēšanas un digitalizācijas jomā, kā arī izglītības iestādēm ļauj uzskatāmāk ieraudzīt un praktiski izmēģināt izglītības tehnoloģiju un digitalizācijas sniegtās iespējas mācību darbā un izglītības procesa modernizēšanā.

SIA Aspired Projektā realizēja divas aktivitātes – Teleklātbūtnes robota izstrādi un to pilotēšanu kā arī prototipēšanas laboratorijas pakalpojumu sniegšanu. Veiksmīgi izdevās īstenot tā galveno aktivitāti Teleklātbūtnes robota izstrādi, ko vēl joprojām arī pēc projekta beigām turpinās attīstīt. Prototipēšanas pakalpojumi kļūst arvien atpazīstamāki un pasūtījumu apjoms aug katru mēnesi. 

Ventspils Augstskolas lielākais ieguvums projekta laikā noteikti ir interaktīvas digitālās klases izveidošana un video filmēšanas studijas iekārtošana. Interaktīvo digitālo klasi izmanto pasniedzēji, lai mūsdienīgi un moderni vadītu savas nodarbības. Video filmēšanas studiju šobrīd aktīvi izmanto ne tikai Ventspils Augstskolas pasniedzēji, lai ierakstītu lekcijas, bet arī skolas, kuras vēlas attīstīt savu digitālo mācību saturu, un pat podkāstu veidotāji.

Projekta komandas vārdā Projekta galvenā iestāde – Ventspils valstspilsētas pašvaldība tic, ka visu trīs gadu laikā veikto aktivitāšu, uzlabojumu un ieviesto inovāciju ilgtspēja tiks nodrošināta arī turpmāk. Un vēlreiz tiek izteikts paldies visai Projekta komandai par lielo darbu un ieguldījumu Ventspils un Valmieras pilsētu attīstībā, kā arī par lielo darbu Projekta vadības komandai Laurai Čoderei un Signei Kurpicai un īpaši – Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Jānim Vītoliņam.

Detalizētāk par Projektu un tā rastajiem risinājumiem: ŠEIT

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī ziņa atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture