Projekts Kurzeme visiem

Vismaz 1200 Kurzemes reģiona skolēnu izglītos par cilvēkiem ar invaliditāti

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā aktualitātes un iepazīst Priekulē izveidotos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus

Apstiprināti grozījumi Nr.7 Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

Ar video skaidro jaunizveidoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu nozīmi Kurzemes reģionā

Aprūpes pakalpojuma nodrošināšana bērniem ar īpašas kopšanas nepieciešamību

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieaug pieejamais atbalsts un tā saņemšanas iespējas

Personas ar invaliditāti Ventspils pilsētā saņem vairāk pakalpojumu

Ventspils pilsētas Sociālā dienesta darbinieki piedalījās biedrības “Cerību spārni” grupu mājas 5 gadu jubilejas pasākumā

Izsludina pieteikšanos papildu apmācībām, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai

Ar ES fondu atbalstu dienas aprūpes centram “Cimdiņš” Ventspilī tapušas jaunas telpas

Tiešsaistes sanāksmē projekta “Kurzeme visiem” partneri tiekas ar tiesībsarga biroja pārstāvjiem

Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” turpina darbu jaunās telpās

Kurzemes reģiona pašvaldībās turpina pieaugt sociālo pakalpojumu nodrošināšanas iespējas un saņēmēju skaits

Projektā “Kurzeme visiem” izvērtētajiem bērniem – vēl vairāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

Ventspils pilsētas sociālais dienests piedalās seminārā “Komunikācija ar un par personām ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT

Usmā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes un infrastruktūras tapšanu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Kurzemes reģionā

Personas ar invaliditāti Ventspils valstspilsētā saņem vairāk pakalpojumu

Aug sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējas Kurzemē

Uzsāk Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna ieviešanas progresa izvērtēšanu

Ventspilī pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes

Aicinām personas ar garīga rakstura traucējumiem izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamo atbalstu

Mērsragā pārrunā projekta “Kurzeme visiem” aktualitātes

Aicinām ģimenes pieteikties nometnei “Piedzīvojumu akadēmija”

Apstiprināti grozījumi Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā

Konsultācijās Kurzemē iedrošina potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes

Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem

Aicina vecākus izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Ventspils saņem pateicību par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros iepazīst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas pieredzi Rīgā

Apspriež deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu

Aicinām pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem bezmaksas pakalpojumu saņemšanai projektā “Kurzeme visiem”

Nometne uzņemošajām ģimenēm sevis un bērnu iepazīšanai

Aicina pieteikties bērnus un vecākus līdzfinansētai vasaras nometnei

Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

Ventspilī veidos dienas aprūpes centru un ģimeniskai videi pietuvinātus sociālos pakalpojumus

Kurzemē sāk sniegt bezmaksas konsultācijas potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bērnunama iemītniekiem nodrošināt ģimeniski vidi divos dzīvokļos

Ventspils pilsētas pašvaldība izskatīja deinstitucionalizācijas plāna galīgo redakciju

Kurzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plāna sabiedriskā apspriešana pulcē vairāk nekā 100 interesentu

Mazāk pazīstamie risinājumi sabiedrībā balstītu pakalpojumu pieejamībai

Lai profesionāls atbalsts būtu pieejams tuvāk mājām

Bērnu ar invaliditāti vecāki aicināti pieteikties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai

Notikusi projekta „Kurzeme visiem” 6. projekta partneru tikšanās

Atstumt vai atbalstīt?

Paplašinās projekta “Kurzeme visiem” sadarbības partneru loks

Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana

Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus

Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei

Kurzemē tiek veikta personu ar īpašām vajadzībām individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Informatīvā tikšanās Ventspilī ar vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti

Kurzemē sākta personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana

Atbalsts ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti

Ventspilī piedāvās jaunus sociālos pakalpojumus

Tiek plānoti jauni sociālie pakalpojumi un atbalsta iespējas Kurzemē

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture