Ventspilī 2023. gada 3. ceturksnī ir augstākā vidējā vecuma pensija starp valstspilsētām

1

Ventspilī vidējā valsts piešķirtā vecuma pensija 2023. gada 3. ceturksnī bija 658 EUR, atkārtoti ieņemot 1. vietu starp valstspilsētām, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) dati. Ventspilī 2023. gada 3. ceturksnī vecuma pensiju saņēma vidēji 8 449 personas.

I. Attiecībā pret 2022. gada 3. cet. vidējā vecuma pensija Ventspilī pieaugusi par 7 %, savukārt pensijas saņēmēju skaits samazinājies par 1 %.

Latvijā vidējā piešķirtā vecuma pensija 2023. gada 3. ceturksnī bija 532 EUR (pieaugums par 7 % attiecībā pret 2022. gada 3. cet.) un vidējais pensijas saņēmēju skaits bija 435 804 (samazinājums par 0,5 % attiecībā pret 2022. gada 3. cet.). Ventspilī vidējā vecuma pensija bija par 126 EUR jeb 23 % lielāka nekā vidēji valstī (1. attēls).

1. attēls

II. Ventspilī 2023. gada 3. ceturksnī bija vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija831 EUR, (palielinājums par 7 % attiecībā pret 2022. gada 3. cet.) un vecuma pensija no jauna tika piešķirta 117 cilvēkiem (samazinājums par 5 % attiecībā pret 2022. gada 3. cet.).

Latvijā vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija 2023. gada 3. ceturksnī bija 561 EUR un no jauna piešķirtā vecuma pensiju saņēmēju skaits ir 6 655 (2022. gada 3. cet.– 561 EUR, no jauna piešķirta 6 235 personām). Ventspilī vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija bija par 270 EUR jeb 48 % lielāka nekā vidēji valstī (2. attēls). Šāda tendence, ka no jauna piešķirtā pensija Ventspilī pārsniedz Latvijā no jauna piešķirtās pensijas apjomu, saglabājas jau vairākus gadus. Augstāka vidējā no jauna piešķirtā vecuma pensija nozīmē, ka Ventspils iedzīvotāji ir saņēmuši vidēji augstākas apdrošināšanas iemaksu algas.

2. attēls

III. Salīdzinot pensiju apmēru Ventspilī un Latvijā vidēji, iezīmējas tendence, ka Ventspilī ir procentuāli mazāk to cilvēku, kuru vidējā vecuma pensija nepārsniedz 600 EUR (620 EUR – minimālā darba samaksa (bruto) Latvijā 2023. gadā). Ventspilī mazo pensiju saņēmēju īpatsvars veido 61 %, kamēr Latvijā vidēji – 73 %.

Ventspilī ir lielāks pensiju īpatsvars amplitūdā no 600 EUR līdz 1 000 EUR (25 %), vienlaikus arī augstāks pensiju īpatsvars lielo pensiju amplitūdā virs 1 000 EUR  (14 %). Salīdzinājumam – Latvijā vidēji vecuma pensiju no 600 EUR līdz 1 000 EUR 2023. gada 3. ceturksnī saņēma 21 % senioru, savukārt pensiju virs 1 000 EUR – 6 % senioru (3. attēls).

3. attēls


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture