Ventspilī godinās lielākos nodokļu maksātājus

1

Ventspilī tradīcija godināt uzņēmumus – lielākos nodokļu maksātājus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu Ventspils pilsētas labklājības un attīstības nodrošināšanā – aizsākās 1999. gadā.

Šogad pasākums norisināsies 26. aprīlī plkst.15:00.

Ceturtdien, 18. aprīlī, ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu tika apstiprināti nodokļu maksātāji, kuri kopsummā veikuši lielākos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par nodarbinātajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ventspilī, un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības budžetā 2023. gadā.

Pašvaldība kopumā apbalvos 21 nodokļu maksātāju šādās kategorijās:

 • Divi lielākie nodokļu maksātāji katrā no deviņām nozarēm:
 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
 • Apstrādes rūpniecība;
 • Būvniecība;
 • Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
 • Transports un uzglabāšana;
 • Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi;
 • Operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • Veselība un sociālā aprūpe;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozare.
 • Trīs lielākie nodokļu maksātāji, kuri 2023. gadā ir veikuši lielākos iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par vienu Ventspilī deklarēto nodarbināto (gada vidējais Ventspilī deklarēto nodarbināto personu skaits 20 un vairāk).

Visi lielākie nodokļu maksātāji saņems Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības rakstus, savukārt lielākais nodokļu maksātājs (1. vietas ieguvējs) katrā no deviņām nozarēm saņems īpaši pasākumam izgatavotu balvu. Informācija par godināšanas pasākuma norises datumu, laiku un vietu tiks publicēta atsevišķi.


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture