Ventspils bibliotēkā saņemtas jaunas grāmatas projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” ietvaros

1

Šajā nedēļā Ventspils bibliotēka saņēma projekta “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” 2022. gada 2. posma grāmatas.

2022.gada 2.posma grāmatu iepirkumā Ventspils pilsētas bibliotēkas saņēmušas 48 eksemplārus  par 667,41 EUR., savukārt Ventspils novada 13 bibliotēkas iepirkumā saņēmušas 157 eksemplārus par  1 735,93 EUR.

Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma programmas ietvaros 2. posmā publisko bibliotēku vajadzībām tika iegādātas 225 nosaukumu grāmatas 8 852 eksemplāros no 28 izdevējiem. No kopējā grāmatu skaita 67 % ir oriģinālliteratūra, 33 % – tulkojumi. Pēc tematikas un izdevumu veida 39 % ir daiļliteratūra, 23 % – daiļliteratūra bērniem, 11 % – memuāru un dokumentālā literatūra, 10 % – populārzinātniskā literatūra, 11 % – uzziņu literatūra, 3  % – zinātniskā literatūra, 3 % – attēlizdevumi. Vidējā vienas grāmatas iepirkuma cena ir 11,30 EUR.

Programma “Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un realizēta programma, ko finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Programmas mērķis ir atbalstīt grāmatniecības nozari un pastarpināti grāmatu autorus, tulkotājus, ilustratorus, kā arī papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumu ar kvalitatīviem pēdējo gadu izdevumiem un nodrošināt tiem plašāku Latvijas iedzīvotāju pieejamību, veicinot lasītprasmi.

Projektā iegādātās grāmatas 1. un 2. posmā tiek marķētas ar īpašu uzlīmi “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām 2022”.


0 komentāri


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture