Ventspils pilsēta nostiprina savas pozīcijas kā nozīmīgs Latvijas industriālais centrs

1

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sniegto informāciju 2024. gada 1. ceturksnī Ventspilī apstrādes rūpniecības komersantu saražotās produkcijas apgrozījums sasniedza 98 milj. EUR. (1. attēls).

1. attēls

Apstrādes rūpniecības uzņēmumu Ventspils pilsētā apgrozījums

gadā un 2024. gada 1. ceturksnī, faktiskajās cenās, milj. EUR

Salīdzinot 2024. gada 1. ceturksni ar 2023. gada 1. ceturksni, Ventspilī strādājošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem apstrādes rūpniecības produkcijas apgrozījums ir bijis vienādā apmērā.

Ventspilī apstrādes rūpniecības uzņēmumu lielākā daļa produkcijas – 90% – 2024. gada 1. ceturksnī tika eksportēta, kas dod iespēju Ventspils apstrādes rūpniecības uzņēmumiem realizēt savu produkciju augstākas maksātspējas tirgos. Tas ir augstākais eksportētās produkcijas īpatsvars starp valstspilsētām un augstāks nekā vidēji Latvijā (67%) (2. attēls).

2. attēls

No kopējā Ventspils apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma 2024. gada 1. ceturksnī 40,7 milj. EUR jeb 42 % produkcijas tika saražoti Ventspils uzņēmumos, kas strādā apstrādes rūpniecības nozarē “Metālapstrāde un mašīnbūve” (3. attēls). Salīdzinājumam – 2023. gada 1. ceturksnī mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi bija saražojuši 40,4 milj. EUR jeb 45 % no kopējās 1. ceturkšņa produkcijas izlaides.

Lielākie metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumi Ventspilī ir SIA “Bucher Municipal”, SIA “Malmar Sheet Metal”, SIA “Ventspils metināšanas rūpnīca”, SIA “Kalmeta”, SIA “Parkit” un SIA “TC STEEL”.

3. attēls

Arī 2024. gada 1. ceturksnī Ventspilij ir augstākais rādītājs apstrādes rūpniecības produkcijas izlaides apjomā starp valstspilsētām, rēķinot uz 1 iedzīvotāju, kas ir divas reizes lielāks nekā produkcijas izlaides apjoms uz 1 iedzīvotāju Latvijā vidēji.

Rēķinot absolūtajos skaitļos, saražotās produkcijas apjoms uz 1 iedzīvotāju Ventspilī 1. ceturksnī bija 2 493 EUR vērtībā, Valmierā – 2 120 EUR vērtībā, bet Latvijā vidēji – 1 245 EUR vērtībā. (4. attēls).

4. attēls

Līdzīgi kā 2023. gada 1. ceturksnī, salīdzinājumā ar valstspilsētām absolūtajos skaitļos Ventspils arī 2024. gada 1. ceturksnī gan pēc produkcijas izlaides apjoma vērtības, gan apgrozījuma apsteigusi tādas vēsturiski rūpniecībā vadošas Latvijas pilsētas kā Jelgava, Valmiera un Daugavpils, šobrīd ieņemot otro vietu starp valstspilsētām, atpaliekot no Liepājas (5. attēls). Līderpozīcijās nemainīgi ir Rīga, kurā saražotās rūpniecības produkcijas apjoms 2024. gada 1. ceturksnī bijis 809,7 milj. EUR vērtībā, uzņēmumiem apgrozot 952,0 milj. EUR.

5. attēls


0 komentārs


Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture