Jautājums, kas uzdots zvanot uz “Karstais telefons”

Jautājums uzdots: Jautājums, kas uzdots zvanot uz "Karstais telefons" 07. decembris

Nav skaidrības par valsts energoatbalstu. Kā ventspilnieki pie tā var tikt? Kur jāvēršas, kam jāprasa?


 • Ventspils valstspilsētas pašvaldība

  Atbilde: Ventspils valstspilsētas pašvaldība 07. decembris

  Atbild Ventspils Sociālais dienests:
  Strauji sadārdzinoties energoresursiem, kas būtiski palielina iedzīvotāju ikmēneša izdevumus, Saeima apstiprinājusi vairākus atbalsta instrumentus šī cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām.
  Valsts pabalsts
  Valsts pabalstus maksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Pabalsta apmēri atšķiras – 30 eiro, 20 eiro vai 10 eiro mēnesī, – ņemot vērā maksājuma apmēru (pensiju), kuru cilvēks saņem no VSAA.
  Mājokļa pabalsts apkures sezonā – aprēķins ar GMI koeficientu 3
  Ja ar valsts pabalstiem un apkures pabalstiem mājsaimniecības ienākumi joprojām ir nepietiekami, lai varētu segt izdevumus par mājokli, ir iespēja vērsties pašvaldības sociālajā dienestā. No 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada aprīlim mājokļa pabalsta aprēķinā garantētajam minimālajam ienākumam (109 eiro) tiek piemērots koeficients 3, kas tiek izmantots mājokļa aprēķina formulā. Līdz ar to GMI slieksnis mājokļa pabalsta aprēķināšanai ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.
  Atbalsts apkurei ar dabasgāzi
  Jau no š. g. jūlija katrai mājsaimniecībai, kura apkurē izmanto dabasgāzi, patēriņam virs 221 kWh jeb 21 m3 mēnesī tiek kompensēti 3 centi par kWh.
  Papildus no 1. oktobra visām mājsaimniecībām, kuras izmanto dabasgāzi apkurei, ir noteikts vienots cenas slieksnis – 108,7 eiro par kWh. Līdz ar to, summējot atbalstu, faktiskais kopējais dabasgāzes cenas slieksnis ir 7,8 centi par kWh.
  Centralizētā siltumapgāde
  Ja centralizētās apkures tarifs ir līdz 6,8 centiem par kWh, kompensācija netiek piemērota.
  Ja tarifs ir robežās no 6,8 centiem līdz 15 centiem par kWh, tad šai daļai piemēro 50% kompensāciju.
  Ja tarifs ir vēl lielāks (pārsniedz 15 centus), tad tiek piemērota 90% atlaide.

  Kompensācija par malkas iegādi
  Iesniegumu kompensācijai var iesniegt visas apkures sezonas laikā (atbalsts paredzēts līdz 2023. gada 30. aprīlim).
  Malkas izmaksas (ja ir čeks) tiks kompensētas 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru. Maksimālais apjoms, par kuru var prasīt kompensāciju, – 35 berkubikmetri vai 21 sters. Par vienu berkubikmetru atbalsts ir ne vairāk kā 15 eiro.
  Kompensācija koksnes granulu un brikešu iegādei
  Ja ir granulu vai brikešu apkure, princips ir līdzīgs, jo arī ir noteikta gan robežcena, no kuras kompensē sadārdzinājumu, gan daudzums (10 tonnas), par kuru var saņemt atbalstu. Ja iegādes cena pārsniedz 300 eiro par tonnu, tad mājsaimniecība var saņemt 50% kompensāciju maksājumam virs 300 eiro par tonnu.

  Atbalsts elektroenerģijai patēriņam līdz 100 kWh un apkurei
  Elektrības rēķinā, kuru iedzīvotāji saņems no elektrības tirgotāja, jau būs piemērots atbalsts (fiksētais maksājums 16 centi par kWh) par pirmajām 100 kWh.

  Atbalsta piemērošana.
  Atbalstu, kas paredzēts energoresursu nesamērīgā pieauguma daļējai kompensācijai, iedzīvotāji saņems divos veidos.
  1.Atbalsts, kuru piemēros automātiski, tas ir, caur pakalpojuma sniedzēju. Tam nav jāpiesakās.
  No 2022. gada 1. oktobra rēķinos automātiski ir piemērots atbalsts centralizētajai siltumapgādei, kā arī dabasgāzei. Šāds atbalsts dabasgāzei jau tiek piemērots no š. g. 1. jūlija, un tagad likumā ir noteikts papildu atbalsts no 1. oktobra.
  Atbalsts automātiski tiks piemērots arī elektroenerģijai. No 2022. gada 1. oktobra ir fiksēta cena – 16 centi par patērētajām pirmajām 100 kilovatstundām –, savukārt no 1. septembra vairs nav jāmaksā par OIK (obligātā iepirkuma komponenti).
  2.Atbalsts, kuram ir jāpiesakās pašvaldībā.
  Mājsaimniecībām, kuras mājokļa apkurē izmanto malku, koksnes granulas, koksnes briketes, elektroenerģiju ar patēriņu virs 500 kWh, kompensācija jāpieprasa pašvaldībā. Atbalstam par jau iegādātās malkas, granulu, brikešu izdevumiem var pieteikties no š. g. 1. oktobra.
  Savukārt atbalsts par apkurei izmantotās elektroenerģijas patēriņu virs 500 kWh ir paredzēts no š. g. 1. novembra. Pirmais rēķins par to tiks saņemts novembrī, līdz ar to iesniegumu pašvaldībai šim konkrētajam atbalstam varēs iesniegt novembrī (kad būs saņemts rēķins par oktobra patēriņu un maksājumu).
  Pieteikties atbalstam iedzīvotāji var no 1. oktobra, primāri izmantojot e-pakalpojumu portālu http://www.epakalpojumi.lv. Sistēmā aizpildītais iedzīvotāja pieteikums nonāks pašvaldībā, ko apstrādās attiecīgie speciālisti. Ja tiks konstatētas kādas neskaidrības vai informāciju būs nepieciešams papildināt, tad pašvaldības speciālisti sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju.
  Ja nav iespējas digitāli autorizēties – ar kādu no internetbankām, e-id karti, tad varat doties uz:
  1.Ventspils Digitālo centru
  P., O., T., C. no 09:00 līdz 19:00
  Pk. no 09:00 līdz 18:00
  2.Gāliņciema bibliotēku
  P., O., T., C., Pk. no 10:00 līdz 18:00
  3.Pārventas bibliotēku
  P., O., T., C., Pk. no 10:00 līdz 18:00
  Se. no 09:00 līdz 15:00
  4.Galveno bibliotēku
  P., O., T., C., Pk. no 10:00 līdz 18:00
  Se. no 09:00 līdz 15:00
  5.Ventspils Sociālo dienestu
  P. no 08:00 līdz 18:00
  O., T., C. no 08:00 līdz 17:00 Pk. no 09:00 līdz 16:00

2 komentāri

 1. Viesis

  Viesis, 13:50 07. decembris 2022

  Un kā ir ar atbalstu daudzdzīvokļu mājai ar brikešu apkuri? Briketes iegādājies pārvaldnieks, bet kompensācija par brikešu iegādi nepienākas, jo ir juridiska persona.

  1. Ekonomikas un iepirkumu nodaļa

   Atbilde: Viesis

   Ekonomikas un iepirkumu nodaļa, 17:53 08. decembris 2022

   Atbild Ekonomikas un iepirkumu nodaļa:
   Ja vairāku dzīvokļu mājā mājokļi pieder fiziskām personām, iesniegumu var iesniegt katrs pats īpašnieks, dzīvokļu apsaimniekošanas biedrība vai pārvaldnieks (SIA) uz pilnvarojuma pamata.
   Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
   1)mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
   2)maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim, ja apkurei izmanto koksnes granulas, koksnes briketes vai malku;
   3)mājokļa īpašumu apsaimniekošanas līgums (ja iesniedz pārvaldnieks).
   Papildus informācija iegūstama šeit: https://www.ventspils.lv/informacija-par-valsts-atbalstu-majsaimniecibam-siltumenergijas-izmaksu-segsanai/

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus saistītus ar dzīvi Ventspilī un mēs noteikti radīsim iespēju atbildēt.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture