Līdzfinansēšanas konkurss “Ēku atjaunošana vai pārbūve, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī”

Lai risinātu īres mājokļu pieejamības problēmu, Ventspils valstspilsētas pašvaldība, vienīga pašvaldība Latvijā, saskaņā ar 2022. gada 15. decembrī apstiprināto nolikumu Nr. 12 “Līdzfinansēšanas konkursa “Ēku atjaunošana vai pārbūve, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī” nolikums”, izsludina Līdzfinansēšanas konkursa “Ēku atjaunošana vai pārbūve, nolūkā radīt īres dzīvokļus Ventspilī” 1. kārtu.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums tiks sniegts kā de minimis atbalsts, un tā maksimālais apjoms paredzēts 35 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 350 EUR bez PVN uz vienu Pašvaldības līdzfinansējamā dzīvokļa kvadrātmetru. Pašvaldības līdzfinansējums tiks izmaksāts pēc dzīvojamās mājas nodošanas ekspluatācijā, Zemesgrāmatā par labu Pašvaldībai veiktā ieraksta par aizliegumu atsavināt vai ieķīlāt Pašvaldības līdzfinansētos dzīvokļus bez Pašvaldības atļaujas piecu gadu laikā no mājas nodošanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina iesniegšanas Pašvaldībā.

Paziņojums

Rīkojums

Nolikums

Nolikuma pielikums Nr.1

Nolikuma pielikums Nr.2

Nolikuma pielikums Nr.3

Nolikuma pielikums Nr.4

Nolikuma pielikums Nr.5

Nolikuma pielikums Nr.6

Nolikuma pielikums Nr.7

Nolikuma pielikums Nr.8

Prezentācija

Saistītie raksti

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture