Projekta Nr. 5.6.2.0/22/I/007

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” šī gada 16. februārī ir parakstījusi Vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta  “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī“ īstenošanu.

Projekta mērķis ir revitalizēt Ventspils degradēto teritoriju Ganību ielas industriālajā teritorijā, izbūvējot ražošanas ēku, publiskos auto stāvlaukumus un sakārtojot pieguļošās teritorijas, kā arī rekonstruēt Mazās Priežu ielas posmu, tādējādi nodrošinot jaunu mūsdienu prasībām atbilstošu uzņēmējdarbības infrastruktūru, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un veicinot jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta darbības paredz ražošanas ēkas un stāvlaukumu būvniecību, būvuzraudzību un autoruzraudzību, lai, atbilstoši Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam un Ventspils pilsētas attīstības programmas 2021. – 2027. gadam investīciju plānam, turpinātu iepriekšējos gados uzsākto Ganību ielas industriālās zonas degradētās teritorijas attīstīšanu.

Projekta īstenošanas rezultātā Ganību ielā 99 tiks izbūvēta ražošanas/biroja ēka 2400 m2 platībā un sakārtota ēkai pieguļošā teritorija (iežogota ražošanas ēkai pieguļošā teritorija, tai skaitā iekšējie ceļi un laukumi), kā arī izbūvēts publisks auto stāvlaukums 32 automašīnām Ganību ielā 99 un publisks auto stāvlaukums 97 automašīnām Krustkalna ielā 6. Investējot teritorijas attīstībā, plānots veicināt 45 jaunu darba vietu radīšanu.

Jaunās ražošanas ēkas nomas tiesības izsoles kārtībā iegūs divi nomnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir 4 087 718,12 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas ir 3 990 884,83 EUR apmērā.

Paredzētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums – 2 412 445,00 EUR jeb 60,45 % no attiecināmajām izmaksām.

Plānotais projekta ilgums ir 10 mēneši jeb līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta īstenošanu nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils osta” sadarbībā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”, kas veic Pasūtītāja pārstāvja funkcijas būvniecības procesiem.

Ražošanas un biroja ēkas Ganību ielā 99 būvniecību īstenos SIA“PILSBŪVE”, bet auto stāvlaukuma izbūvi Ganību ielas industriālajā rajonā – zemes gabalā Krustkalna ielā 6 veiks SIA “LAGRON” .

Autoruzraudzību objektam „Auto stāvlaukuma izbūve zemes gabalā Krustkalna ielā 6, Ventspilī” veiks SIA “SBI-Ventspils”, savukārt autoruzraudzību būvobjektam „Ražošanas un biroja ēkas jaunbūve Ganību ielas industriālajā rajonā – zemes gabalā Ganību ielā 99, Ventspilī” īstenos SIA „Campaign”.

Ražošanas un biroja ēkas jaunbūves Ganību ielā 99, kā arī auto stāvlaukuma izbūves Ganību ielas industriālajā rajonā – zemes gabalā Krustkalna ielā 6, būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un partneri”.

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Ražošanas un biroja ēkas jaunbūves Ganību ielā 99, Ventspilī izbūve tiek veikta Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas ēkas un publiska auto stāvlaukuma izbūve Ganību ielas industriālajā zonā Ventspilī“ īstenošanu (id.Nr. 5.6.2.0/22/I/007) ietvaros.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture