07.09.2017.

Projekta “Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā” (turpmāk – Projekts) mērķis ir izveidot Ventspils pilsētas virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru, lai pielāgotu klimata pārmaiņām plūdu risku skartās teritorijas pilsētā un nodrošinātu pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvāku dzīves vidi, kā arī palielinātu saimnieciskās darbības konkurētspēju komersantiem, kas atrodas šādās teritorijās.

Ventas upju baseina apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016. – 2021. gadam (turpmāk – Plāns) Ventspils ir identificēta kā Ventas upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10 %).

Projektā plānota virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras pārbūve un izbūve šādos objektos:
1) Vidumupītes pārbūve no ietekas Ventā līdz Durbes ielai;
2) virszemes noteces sistēmas izveide Žāžciemā;
3) Vidumupītes savienošana ar valsts nozīmes ūdensnoteku “Bāliņu grāvis”;
4) lietusūdens kolektora pārbūve no Sarkanmuižas dambja un Brīvības ielas krustojumā;
5) lietusūdens kanalizācijas paralēlā kolektora izbūve Sarkanmuižas dambī no Lauku ielas līdz Brīvības ielai.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 22 311 Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 14 piesārņotām vietām un piesārņojumu emitējošiem objektiem 4,11 km2 teritorijā.

Projektu plānots realizēt 16 mēnešu laikā no 07.09.2017. – 06.01.2019. un tā kopējās izmaksas ir 1 757 673,82 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda  atbalsta apjoms 1 485 986,00 EUR (85 % no kopējām izmaksām).

Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Ventspils pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

Projekta Nr. 5.1.1.0/17/I/002.

Pilsētas pārvalde

Dome, sēdes, politika, dokumenti

Aktualitātes

Kultūrā, Sportā, Uzņēmējdarbībā u.c.

Jūs jautājat, pašvaldība atbild

Uzdodiet mums jebkurus jautājumus.

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes

Informācija, kontakti, e-pakalpojumi

Kalendārs

Pasākumu un notikumu kalendārs

Par Ventspili

Dzīve Ventspilī, vide, fakti, vēsture